Två kvinnor står intill varandra.
Sumita Bhattacharyya, förstelärare i digitalisering. och rektor Jenny Nyberg. Foto: Mette Mjöberg Tegnander

”Vi har en tydlig digital vision”

 På Oxievångsskolan accelererade digitaliseringen elevernas lärande. Skolan är en av de tre grundskolor i Malmö som 2022 blev digitalt certifierade.  

– I dag pratar vi inte längre om IKT i undervisningen. Digitaliseringen är en naturlig del av undervisningen och lärarnas planering hos oss, säger rektorn Jenny Nyberg.
Under Europe Code Week 2021 var Oxievångsskolan en av tre skolor i hela Europa som fick representera hur man arbetar med programmering. På skolan är både lärare och elever vana vid internationella samarbeten.
– Våra internationella samarbeten och möjligheten att kommunicera med människor från andra delar av världen lyfter vår skola på många sätt. Vi har många studiebesök hos oss och då kan eleverna visa runt och även hålla i workshops tillsammans med oss lärare. Det ger våra elever perspektiv på hur andra människor lever och jobbar, säger Sumita Bhattacharyya, förstelärare i digitalisering.

Utvecklar tillsammans

På Oxievångsskolan finns en hög digital kompetens hos personalen, vilket man även är noga med att kommunicera vid rekrytering av ny personal. En tidigare vaktmästartjänst har ersatts med en IT-administratör. Han kan till exempel ta emot felanmälningar på chromebooks för att ge pedagoger möjlighet att fokusera helt på det pedagogiska arbetet. Skolans DigiMIK-team arbetar för att implementera ett digitalt förhållningssätt i skolan. Skolan har även satsat på två skolbibliotekarietjänster, som sitter med i DigiMIK-teamet tillsammans med två skolledare och IT-administratören. Förutom Sumita Bhattacharyya finns flera förstelärare i digitalisering på skolan.
– Vi provar oss fram på vår skola och utvecklar tillsammans, det är viktigt att alla säger vad de tycker, säger Sumita Bhattacharyya.
– Ja, Det är självklart inte bara förstelärarna som har uppdrag inom digitaliseringen, vi har många medarbetare på skolan som leder och driver olika projekt. Vi deltar också till exempel i First Lego League och InnoCarnival, säger Jenny Nyberg.

LÄS MER: Nu startar certifieringsprocessen inom Varje elevs bästa skola – digital certifiering

All personal fick en digital plan

Under 2013 började Jenny Nyberg som rektor på Oxievångsskolan. Samma år började skolans datorer bli utslitna och gå sönder, vilket ledde till reflektioner kring vad som skulle komma härnäst.
– Vid den här tiden fanns exempel inte något utbyggt nätverk och inte heller någon skolbibliotekarie. Men det fanns flera eldsjälar på skolan som drev arbetet med tekniken framåt. Men vi behövde en gemensam plan och en tydlig riktning. Vi behövde också ge personer mandat att få leda det vid då kallade IKT, säger Jenny Nyberg.
– Att ha en rektor som har en tydlig vision är verkligen viktigt. Genom vår digitala vision skapades ett team hos oss som så småningom blev vårt DigiMIK-team. Visionen och teamet kunde leda arbetet och det kollegiala lärandet framåt och visa vad vi skulle satsa på, säger Sumita Bhattacharyya.

Under kommande år skedde flera stora förändringar på skolan, men en av de första blev att anställa en IKT-pedagog. Under den här tiden implementerades också Google Workspace for education och man började arbeta i google-miljöer. Personalen gavs först en grundläggande digital kompetens, för att sedan utvecklas tillsammans med eleverna i sitt användande. All personal och även arbetsgrupper på skolan, så som arbetslag eller ämneslag fick planer för sin digitala utveckling. 2016 fick skolan sitt första utbyggda nätverket, som visade sig vara en häftig vändpunkt.
– Plötsligt fungerade alla datorer eftersom vi hade nätverk i alla klassrum, wow! Strax efter det fick även alla våra elever en egen dator genom en chromebooksatsningen från grundskoleförvaltningen, säger Jenny Nyberg.

Att arbeta med digital självskattning

Oxievångsskolan hade vid det här laget även gått med i Digital school of Europe med stöd från grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning och deltog i Erasmusutbyten. I ett av utbytena reste Sumita Bhattacharyya ned till Frankrike tillsammans med kollegor. På plats i Limoges började man arbeta med det som skulle bli det första digitala själskattningsverktyget och skapa rutiner och strukturer för skolans fortsatta arbete med digitalisering.
– Det som är väldigt intressant med den digitala självskattningen är att ju mer man vet, ju mer självkritisk blir man automatisk. Vi ser väldigt tydligt i våra självskattningar att de som ofta provar många nya verktyg och appar också skattar sig själv lägre än de som kanske inte testar nytt i samma utsträckning, säger Sumita Bhattacharyya

– Vår vision har alltid varit att det ska finnas en likvärdig bild av var organisationen befinner sig. Men i vår digitala självskattning kunde vi i början se att det fanns ett glapp mellan den bilden som skolledningen hade och den bilden som medarbetarna hade. Så det har varit ett mål att hela tiden jobba för att alla ska få samma bild, så då får man ibland backa lite och stötta upp, säger Jenny Nyberg.

Inte i mål än

En milstolpe i skolans digitala resa var när man anställde sin första skolbibliotekarie. Redan året efter fick skolan utmärkelsen skolbibliotek i världsklass.
– År 2021 blev vi åter igen skolbibliotek i världsklass, men då fick vi även certifieringsstämpeln skola för hållbar utveckling från Skolverket. För mig är det är så tydligt att dessa två knyter an till varandra. Vi har fokuserat på de globala målen och framtidskompetenser och då är ju digitaliseringen inte ett ändamål för sig utan den är ju en katalysator för att vi ska lyckas med allt, säger Jenny Nyberg.

Nästa satsning blir att kicka igång arbetet med elevambassadörer, som ska kunna stötta både skolkamrater och skolpersonal. Det är en del i arbetet i att satsa på mer elevinflytande.
– Men vi har också många vårdnadshavare som har hört av sig och erbjudit sig att engagera sig och stötta våra projekt. Vårdnadshavarna vet att vi har väldigt många olika projekt på gång där det kan behövas en extra hand, säger Sumita Bhattacharyya.

– Vi har kommit en bra bit på vår vision, men vi är inte i mål än. Det är lite som att putsa fönster: man börjar i ena endan och sedan kör man hela varvet runt och kommer tillbaka och tänker att oj här får vi nog fortsätta. Men det är bara jättekul att allting utvecklas framåt hela tiden, säger Jenny Nyberg och skrattar.