Malmöpedagoger på väg mot certifiering – fokus struktur i Google Classroom

Ulrica Elisson Grane visade många olika tips och trix för Google Classroom.

Under det fjärde utbildningstillfället i Google certifierad pedagog Malmö stad hade vi förmånen att få inspireras av utbildaren Ulrica Elisson Grane som berättade om hur vi kan hjälpa våra elever att hitta till sitt utbildningsmaterial och få struktur i skolarbetet samtidigt som vi kan spara på miljön. Det finns så många fördelar med att använda Google Classroom i undervisningen, både för elever och lärare.

Ulrika berättade om fördelarna med att använda Google Classrom som ett verktyg som håller ihop lärarens utbildningsmaterial i Google Drive. Ulrika började med att ge oss en introduktion av hur Google Classroom är uppbyggt och kopplingen med Google Drive. Vi tittade på hur navigeringen är uppbyggd och hur ett flöde i Google Classroom kan struktureras med olika ämnen för att skapa en översiktlig struktur för eleverna, hur vi kan göra för att redigera en uppgift i efterhand samt återvända den i flera olika Classroom.

Ulrika visade steg för steg hur vi kommer igång med Google Classroom, skapar eller går med i ett Classroom, hur vi skapar ett ämne och en uppgift, laddar upp olika sorters material och delar ut en uppgift till en eller flera elever på olika sätt och använder förfallodatum och schemaläggning. Ulrika visade också att det är olika vyer för lärare och elever i Google Classroom och som en aktivitet fick deltagarna fick prova att gå med i ett Classroom som elever och genomföra ett antal uppgifter.

Vi fick se hur vi kan skapa egna headers till dina Classroom med hjälp av Google teckningar, egna foton eller färdiga teman. Under kugghjulet och klassinställningar tog vi en titt på de olika inställningarna som lärare kan göra för sina Classroom för vem som ska kunna göra inlägg och kommentera; hur vi kan dölja aviseringar för våra elever och om hur vi går tillväga för att kunna se borttagna objekt samt styra över olika sorters aviseringar. Och att kunna arkivera Classroom är också viktigt, inte bara ur lärarens perspektiv utan även som ett sätt att minska antalet Classroom som eleverna ser i översikten på sin startsida.

Ulrika gick igenom hur lärare kan skapa en länk till Google Meet kopplat till sitt Classroom och på så sätt kan få kontroll över vem som kan delta. Vi tittade på hur lärare kan skapa bedömningsmatriser, så kallade bedömningskriterier, för att tydliggöra för elever vad de ska lära sig och vilka delar som de kommer att bli bedömda på.

Avslutningsvis fick vi ta del av ett antal tips och trix för hur lärare kan färgkoda sina Classroom för att hjälpa eleverna att lättare hitta rätt, använda ämnen som genvägar till undervisningsmaterialet, numrera uppgifter för att få dem i rätt ordning i Classroom-mappen i Google Drive, använda emojis i Classroom-titeln för att förtydliga vilket ämne det handlar om, lägga till tillägg i Classroom för att få utökad funktionalitet, använda plagiatkontroll med hjälp av Google Sök för att söka igenom elevernas inlämnade texter, använda låst läge för Google Formulär, dela ut uppgifter för att individualisera och genomföra grupparbeten, dela sina Classroom för att samarbeta med kollegor, dela ut olika sorters uppgifter, smarta sätt för att ge feedback och skriva privata kommentarer till eleverna med hjälp av en egen kommentarsbank, kopiera Classroom för att använda i andra klasser, få en översikt på elevernas uppgifter som ska granskas via, hur vi kan länka till enstaka uppgifter och använda andra digitala tjänster inne i Classroom.

Varje utbildningstillfälle spelas in och publiceras på webbplatsen Google certifierad pedagog Malmö stad. Där finns även klassrumsexempel och ämnesförslag kopplade till Lgr22 att inspireras av.

Arbetar du i grundskolan i Malmö och har missat att anmäla dig, men önskar att delta i utbildningen? Det är inte försent! Anmäl dig här!

Du kan även utgå ifrån det samlade utbildningsmaterialet för att genomföra en utbildningsinsats för dina kollegor på din skola vid ett annat tillfälle.