Tre elever och en lärare står ute på skolgården.
Laivn Waheid, processledaren Hilda Kraft, Nasra Farah och Ensar Buci och är med och driver elevgruppen Allas Lika Värde på Värner Rydénskolan. Foto: Mette Mjöberg Tegnander

”Vi vuxna började med att se över våra egna normer”

På Värner Rydénskolan leder försteläraren Hilda Kraft arbetet med värdegrundsfrågor, tillsammans med elevgruppen Allas lika värde - A.L.V. Här har alla elever fått vara med i processen att ta fram skolans värdegrund och lärarna har bland annat fått gå på vernissage om värdegrundsfrågor.

På Värner Rydén skolan startade alla elever höstterminen 2022 med att arbeta med begreppet jämställdhet. Inför det hade Hilda Kraft tagit fram material, bildstöd och ordlistor till sina kollegor på skolan. Även om det var terminens första lektion så var det långt ifrån den första lektionen i jämställdhet. Ämnet hade lyfts under hela vårterminen, men eleverna uttryckte att de ville lära sig ännu mer. Då bestämde skolan sig för att fortsätta och lägga mer fokus på själva begreppet jämställdhet. I arbetet adderade man även frågor om heder och hedersrelaterat våld och förtryck. 

– Alla klasser på skolan har fått vara med från början och ta fram Värner Rydénsskolans värdegrund. Alla våra mentorer har jobbat med sina klasser och en process kring hur vi ska vara mot varandra på skolan för att alla ska må bra. Utifrån det tog vi  sedan fram fem meningar som är vår värdegrund. På hela skolan hänger nu affischer gjorda av elever med meningarna, säger hon.  

Tre affischer där värner rydén skolans värdegrund är tryckt. Bland annat en bild på två kompisar i keps som formar ett hjärta med sina händer tillsammans.
Eleverna fick skapa affischer med Värner Rydénskolans värdegrund. Här är tre av totalt fem affischer.

 

Blicken mot lärarna

Men skolans arbete med värdegrundsfrågor startade egentligen allra först med skolans personal.
– Vi började med att titta på oss själva, vilka normer finns hos oss vuxna på skolan? Och vad betyder det för vårt värdegrundsarbete? Det var nyttigt att reflektera över sina egna normer. Jag inventerade också vilka kunskaper som redan fanns hos oss lärare och var det kanske fanns luckor, säger Hilda Kraft.

Även eleverna gjorde en digital enkätundersökning om vad de kunde och vad de ville veta mer om. Det gjorde att man hade bra utgångspunkt när man tog sig an ämnet. Andra terminen gjorde både lärare och elever en ny digital enkät med fokus på normer kring kön och jämställdhet.

– Då följde vi upp det som vi arbetat med. Vi frågade oss själva, vad kan elever och lärare nu? Sedan tog vi avstamp i det. Vi har sedan dess gjort flera enkäter för att följa upp arbetet. Våra tankar om vad eleverna behöver, stämmer inte alltid överens med elevernas egna uppfattningar. Att ha med eleverna från början har därför varit en framgångsfaktor, säger Hilda Kraft.
Det digitala enkätverktyget är något som Hilda Kraft från början fick från Arbetsgrupp 6 på Pedagogisk Inspiration och sedan anpassat till Värner Rydénskolans arbete.

– När man jobbar med utvärderingar hela tiden så får man möjlighet att skruva på saker och ting. Man får också fråga sig själv, hur blev det så här? Kan vi göra något annorlunda? Och jag som processledare lär mig hela tiden hur jag kan processleda, säger hon.

Elevgruppen ger en bra överblick

En gång i månaden träffar Hilda Kraft elevgruppen A.L.V. Här finns representanter från fjärdeklass upp till nionde klass. Sedan gruppen skapades i början av hösten 2021 har de träffats för att diskutera hur skolan kan bli en tryggare plats som är till för alla. Hilda kraft upplever att gruppen fyller många funktioner. På träffarna kan det till exempel komma upp feedback från eleverna att lärarna behöver arbeta mer med normkritik eller något annat som skulle behöva förbättras. Eleverna reflekterar också tillsammans kring om de hört eller upplevt något kopplat till värdegrund i till exempel klassrummen eller på skolgården.
– Genom A.L.V får jag en fantastisk överblick över skolan och hur mycket värdegrundsarbete som hela tiden sker. Jag känner verkligen att det händer saker hela tiden. Det var något som jag också ville att alla andra lärare på skolan skulle se ännu tydligare, säger Hilda Kraft.

Fyra gånger per termin har Hilda Kraft träffat skolpersonal och arbetat med kollegialt lärande. Men för att synliggöra allt som sker på skolan bestämde hon sig för att ordna en vernissage i personalrummet. Det bestod av material som redan fanns på skolan och redan användes i olika klasser och årskurser.
– Jag bad helt enkelt alla lärare att dela med sig av hur de jobbat med värdegrundsfrågor och det blev en helt fantastisk blandning. Niondeklassarna hade till exempel skrivit krönikor och andra årskurser hade skrivit dikter och gjort illustrationer kopplade till värdegrundsfrågor. Från lågstadiet fanns det massa litteraturtips. Eftersom allt redan fanns på skolan, så det gick ganska fort att sätta ihop. Sedan spelade musiklärarna musik och jag tror det blev ett väldigt uppskattat event, säger Hilda Kraft.

Första delen om Hilda Krafts arbete med värdegrundsfrågor hittar du här.