Sergio Wiselivining.

”Viktigt med en god övergång”

Sergio Eslava, psykolog på Centrala elevhälsan på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Celié Nordström.

– Vad ser du som det viktigaste förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan med Malmös yngre elever innan de börjar gymnasiet och eventuellt hamnar hos er?

– Det mest främjande och förebyggande är en god övergång från grundskola till gymnasiet. En övergång där dokumentationen finns på plats så att man kan överföra om en elev har specifika behov eller svårigheter. Då kan man lättare stötta eleverna när de kommer till gymnasiet och det behöver inte utredas och kartläggas på nytt. På det sättet kan man förebygga eventuella hinder och hjälpa eleverna.

– Utifrån dina erfarenheter i ditt uppdrag – vad är viktigast att fokusera på i arbetet för att uppnå en fungerande, inkluderande och likvärdig skola för alla elever?

– Att ha ett välfungerande elevhälsoteam på skolorna, där alla yrkesgrupper kompletterar varandra. Det måste vara en bra struktur på möten och man ska ha möjlighet att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, inte bara med individfokus. Varje yrkesgrupp ska utifrån sin kompetens kunna stötta både skolan och eleverna, så att de kan uppnå den potential de har. Sammanfattningsvis; ett bra och fungerande EHT-arbete på skolan.

– Återhämtning är viktigt för oss alla. Vilket är ditt nästa önskade resmål med familj/vänner i vintermörkret?

– Det är till mitt hemland Colombia, till stränderna i Santa Marta. Förhoppningsvis kan jag åka dit när det är som mörkast i februari, för att ladda batterierna med en mojito och en god cigarr.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka vidare till Dariush Djamnezhad, psykolog hos psykologteam Innerstaden och EHT-psykolog hos Sorgenfriskolan och Lorensborgsskolan:

– Utifrån ditt yrke/uppdrag, vad gör du för skillnad för att förbättra för invånarna i Malmö stad?

– Hur stor påverkan tror du att den politiska situationen i Malmö stad har i din förvaltning?

– Vad hade du tagit med dig om du blivit strandsatt på en öde ö? Vilken bok, mat, dryck och vilken film?