Agneta Bergman, förstelärare på Lorensborgsskolan.

”Vill göra skillnad för eleverna”

Agneta Bergman, förstelärare på Lorensborgsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Jenny Zander.

– Vad är ditt WHY?

– Jag arbetar som lärare för jag vill göra skillnad för eleverna i skolan. Varje dag ska jag finnas där; en trygg plats där eleverna vet vad som gäller. Eleverna ska känna att vi har ”högt i tak”; alla ska få vara sig själv, göra misstag och lära sig av dem. Inga frågor är dumma – vi lär oss genom att vara nyfikna! Jag vill inspirera och entusiasmera – få eleverna att känna att det är roligt att lära sig saker och att man lär sig hela livet. Det är fantastiskt att se när ”poletten ramlar ner” hos en elev som verkligen förstår – ett matteproblem, ett sammanhang, knäckt läskoden… Jag vill lära eleverna tålamod; att vara envisa, inte ge upp och tro på sig själva – den bästa förutsättningen för att lyckas! Dessutom tycker jag det är väldigt givande att undervisa – man får så mycket tillbaka!

– Vilket är ditt viktigaste moment i ditt klassrum som du gör varje vecka och varför?

Svårt att välja ett moment…men jag tror att jag säger min högläsning för eleverna. Det är ”guldstunder”! Jag strävar efter att väcka läslust – för läsning bygger den mesta kunskapsinhämtning på, oavsett ämne. Eleverna ska längta efter högläsningen – och det gör de! Det gäller att vara väl förberedd; ha läst boken innan, funderat på frågeställningar m m. Från första veckan i årskurs 1 introducerar jag lässtrategierna och jag stannar upp i texten och låter eleverna förutspå, klargöra ord, fråga och sammanfatta. Att använda kroppsspråk och att bjuda på sig själv gör det lättare för eleverna att förstå – och roligare! Att själv älska att läsa böcker är en förutsättning för att få eleverna intresserade. Hur ska du annars kunna låta övertygande om att det är viktigt att läsa? Ett kvitto på mina elevers läsintresse fick jag till skolstarten då 20 av mina 22 elever i årskurs 2 gjort ”Sommarboken” på biblioteket  under sommarlovet!

– Vilken är din bästa fortbildningsinsats du någonsin fått och varför?

Det var när vi under några år koncentrerade oss – hela skolan – på en fortbildningsinsats – språkutveckling; läsning och skrivning. Det började med en studiecirkel med Pauline Gibbons ”Stärk språket, stärk lärandet”, därefter en studiecirkel kring Barbro Westlunds ”Att undervisa i läsförståelse” och till slut Skolverkets Läslyft där vi fördjupade oss i ett par olika moduler. Då vi arbetade med detta under en längre tid kom alla med ”på banan” och vi fick ett gemensamt professionellt språk.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka vidare tre frågor till Gunilla Feldt, lågstadielärare på Ribersborgsskolan. Vi började våra lärarkarriärer under mitten av 80-talet, då vi ”spring-vik:ade” runtom i Malmö under ett antal år – då var det svårt att få lärartjänst…

– Vad gör att du fortfarande – efter alla dessa år – arbetar som lärare?

– Det finns många metoder inom läsinlärning; vilken har påverkat dig mest?

– Vilket politiskt beslut tycker du har varit bäst respektive sämst för skolan – och i slutändan för dig?