Elever och pedagog dansar och hoppar.

Vill vara mer än ”bara en lärare”

Lie Kylborn, idrottslärare på Malmö idrottsgrundskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Anna Syrén.

1. Vilken roll kan du ha i dina elevers personliga utveckling?

– Jag vet att jag har en ganska viktig roll i mina elevers personliga utveckling. För mig är det viktigt att vara mer än “en lärare”.  Jag är en vuxen som vågar ta de “jobbiga” samtalen och som om tar mig tid att lyssna och prata med eleverna. Eftersom jag kommer eleverna nära försöker jag att lyfta dem när jag ser att de är nere. Jag hjälper dem att se möjligheter och utvägar när de har motgångar, både i skolan och i sin idrottssatsning. Eleverna känner att jag är en förebild och det har mycket att göra med att jag själv har gjort den idrottsresan som de har framför sig. De vänder sig till mig för stöd, då jag dessutom inte  rädd för att dela med dig av både mina framgångar men också mina motgångar. Jag vet vad det krävs och vilka uppoffringar man behöver göra. Det handlar om hur det påverkar ens familj, ens skola och vännerna omkring en och detta har jag egen erfarenhet av.

Jag vågar vara naturlig med eleverna och bjuda på mig själv, jag brottas, spelar boll, sjunger och fuldansar. Eleverna brukar säga ibland, ”Lie, du får mig att våga mer.”

2. Hur gör du för att coacha dina elever om de tappar motivationen?

– Eftersom våra elever har ett dubbelt utgångsläge vad gäller motivation, då de både har skolarbete och deras idrott, arbetar vi med motivationen från båda hållen. Jag fokuserar på glädjen och märker jag på en grupp att jag tappat deras intresse så planerar jag snabbt om och möter elevernas intresse. Jag anpassar uppgifterna och gör saker som eleverna tycker om, jag får deras uppmärksamhet och intresse och sen styr in dem i arbetsområdet igen. Jag använder mig av lekar, spel och tävlingar för att vinna eleverna på min sida. Jag strävar efter att vara synlig och tillgänglig så att de elever som vill och behöver kan komma till mig.

3. Om du fick bestämma över världen en dag, vad skulle du förändra då?

– Jag skulle börja med att stoppa all vapentillverkning och förstöra alla vapen som redan finns. Utöver detta hade jag även ändrat om lite bland maktpositionerna i världen. Vi behöver fler kvinnor i politiken och jag hade tillsatt fler starka kvinnor i ledande världspositioner. Men nyckeln till en jämställd och rättvis planet är utbildning. Kunskap är makt och möjligheten till ett bättre liv. Jag hade gett alla barn i världen rätt till utbildning och inte bara rätten till den utan gratis skolgång för alla.

Foto: Privat