Sverige delar kunskapsmatriser

Skämbild av facebook.

Den digitala revolutionen skapar en delakultur!

Jag är med i flera olika pedagogiska grupper på Facebook. Ibland skriver jag inlägg, ibland tipsar jag om böcker och material men oftast läser jag och inspireras av andra. Igår insåg jag kraften i det utökade kollegiet. En lärare frågade efter förenklade kunskapsmatriser i matematik, jag skrev då att vi på skolan jag tidigare arbetade på hade tagit fram matriser som jag använde i min bedömning av eleverna i deras kunskapshäfte, där de redovisade sina bedömningsuppgifter, och att de som vill gärna fick maila mig så skulle jag skicka dem. Helt plötsligt rasslade det till i min inkorg och jag fick mail alltifrån Kristianstad, Uppsala, Nässjö, Åtvidaberg, Åsele, you name it!

Jag reflekterar över hur fantastiskt det är att vi kan dela med oss, inte bara av våra erfarenheter utan även av de material vi arbetat fram, över hela Sverige. Nyutexaminerade lärare kan ta hjälp av mer erfarna lärare, ensamma lärare kan få kontakt med kollegor över hela Sverige och utbyta, diskutera och dela. Lärare som upplever det som svårt/jobbigt att fråga en nära kollega kan ta hjälp av någon som arbetar 100 mil därifrån. Men man måste även vara medveten om vikten av att göra materialet till ”sitt eget”. Vi kan gärna använda varandras resurser, matriser, planeringar och övningar men måste även bearbeta, förbättra och fundera igenom materialet för att äga det själva och för att sedan använda i vår undervisning. Det gör vi genom att hela tiden utgå från syftet med våra val, varför väljer jag att använda den här matrisen? Vad vill jag åstadkomma tillsammans med mina elever med den här övningen?

Matematikundervisning är en sida med många medlemmar med elever i alla åldrar, ibland kan diskussionerna vara lite väl inriktade emot gymnasiet, då kan man istället gå till matematikundervisning 4-6, eller matematik F-3  som har lite färre medlemmar men är mer inriktade på lägre åldrar. Jag vill även rekommendera matematikutvecklarna på PI-s egna sida, där lägger vi ut ny forskning, tips på litteratur, ger tips på utbildningar.

På lektion.se  finns färdiga lektioner och övningar men övningarna är av blandad kompott och eftersom det inte finns någon som sållar eller rensar kan det finnas vissa felaktigheter.

Då jag var verksam lärare arbetade jag ofta med olika matriser i min undervisning, under själva området jobbade vi (jag och eleverna) med lärandematris (klicka på länken så får du ett exempel inom omkrets och area) där det är tydligt utifrån områdets mål vilka metoder vi ska lära oss och vad som är nästa steg inom just dessa metoder. Dessa fick eleverna i början eller under ett område så de visste vad de skulle lära sig och vad nästa steg var när de lärt sig. Vi tränade, diskuterade och kontrollerade med hjälp av diamantdiagnoser vilka metoder eleverna kunde och på vilken nivå. Detta gjordes under arbetets gång, jag upplevde att eleverna blev motiverade och tyckte om tydligheten i vad som skulle läras in. När området sedan skulle avslutas och bedömas fick eleverna en förenklad kunskapsmatris, med utgångspunkt från kunskapskraven, som klistrades in i deras kunskapshäfte. De gjorde en bedömningsuppgift i kunskapshäftet, klistrade in sin matris, självbedömde och lämnade sedan in till mig. Bedömningsuppgiften kunde vara ett prov, en laboration med protokoll, en undersökning eller en problemlösningsuppgift. Jag bedömde deras inlämning genom att kryssa i matrisen och därefter fylla i min bedömning samt kommentar på vår lärplattform. Om det var en problemlösningsuppgift använde jag en problemlösningsmatris. Att jag även använde vår lärplattform gjorde att eleverna förstod sambandet mellan min förenklade matris och kunskapskraven samt att jag och framförallt eleverna och deras föräldrar hade en god överblick över deras nivå i förmågorna och hur de kunde utveckla den även när inte kunskapshäftet fanns tillgängligt. Kunskapshäftet följde dem sedan under alla tre åren de var hos mig och efter varje bedömningstillfälle klistrades en ny kunskapsmatris in. Vinsten i det var att eleverna kunde följa sin kunskapsutveckling under åren men även om det inte fanns någon utveckling i någon förmåga så gjorde kunskapshäftet att vi hade något att utgå ifrån och föra en diskussion kring.

Jag ser med stor nyfikenhet fram emot Malmö delar som kommer bli en stor plattform för oss lärare i Malmö att ta del av färdiga områdesupplägg, lektionsplaneringar och övningar. Jag tror att det kommer bli en fantastisk hjälp och stöttning för alla verksamma lärare i vår kommun.

Text: Anna Moberg