Affisch som kommunikation på Kommunikationsskolan

Teckningar uppsatta på vägg.

Från och med juli 2018 har vi en uppdaterad läroplan för skolans uppdrag inom digital kompetens. Vi lever i ett digitalt samhälle och skolan måste ta sitt ansvar när det gäller både att kunna använda digital teknik men också att kunna värdera och förhålla sig kritiskt till den digitala miljö vi ständigt omges av. De nya skrivningarna syftar också till att skapa mer likvärdighet, att ge alla elever samma förutsättningar.

När Kommunikationsskolans åk 7 och 9 planerade sitt Skapande skola-arbete för läsåret tog man fasta på detta och satte in det i ett arbete och sammanhang som var angeläget för eleverna. Skolan har länge arbetat med digitala uttryck, till exempel animerad film, som de upplever är en bra metod för deras elever. I skolans ansökan till Skapande skola beskriver de att det hos lärarna finns ett behov av att förstå och känna till mer om den digitala värld där ungdomarna befinner sig. Temat blev Tonårsliv där lärarna ville ge utrymme för eleverna att uttrycka glädje, känslor, problem och framtidstankar. Allt detta genom ord och bild. Formen som valdes var att arbeta med affischer. Affischen som kommunikation av ord och bild.

Kommunikationsskolan valde att samarbeta med Anders Ottosson, Ottosson media. Anders är konstnär, illustratör och grafisk formgivare och har i många år arbetat med bild och text som kommunikation och har lång erfarenhet av digitala uttryck och tekniker. När jag besöker skolan är det också Anders första möte med eleverna. Eleverna har sedan i våras arbetat med temat och alla har skapat en egen bild med ett budskap om tonårslivet. Bilderna har tecknats och målats och nu är planen att omvandla detta till en digital bild. En affisch. Man har valt Begrepp för hur man pratar om bilder.att arbeta i par och alla grupper får varsin Ipad där två appar står i centrum, Sketch och Comp. Vid första tillfället är arbetet väldigt öppet. – Idag leker vi och testar, säger Anders. Nästa gång skapar ni era affischer och på fredag blir det vernissage. Anders går runt i gruppen och hjälper till med tekniken men diskuterar också bilders budskap och hur vi kan tolka bilder. Det blir även en genomgång av upphovsrätt och var och hur man kan arbeta med bilder som hämtas från nätet. Det sitter exempel på affischer i rummet och även en ordlista med viktiga termer och uttryck. Klassrummet sjuder av kreativitet och alla arbetar koncentrerat.

Nästa tillfälle jag besöker Kommunikationsskolan är det dags för vernissage. Alla har arbetat fram en affisch som sedan skrivits ut och hängts upp. – Fastän vi lever i en digital värld är papper bäst, säger Anders. Alla får berätta om sin egen bild och svara på vad som var lätt och vad som var svårt. – Det var svårt att komma på idén, säger en elev. Men när vi kom på så var det lätt att göra. En annan elev säger att det var lätt för jag visste vad jag ville göra. En elev berättar att det var svårt att skriva – Jag har dyslexi. Klasskompisarna får kommentera bilderna men bara med positiva kommentarer. Anders fångar upp allas tankar och kommentarer, lyfter något positivt och ger också feedback på alla bilder. Alla blir sedda och får känna att det de har skapat har fått ett fint resultat.

Man föreläser i klassrum.

 

https://www.skolverket.se/temasidor/digitalisering/digital-kompetens