Allas lika värde

Tecknad trött gubbe.

Vid första anblicken är veckans film en kul animerad historia, som efter att man har sett glöms bort. MEN, det finns mer att ta tillvara på i Johnny Express än bara ett kort skratt. Har man en klass där eleverna stor empati för det som finns runt omkring oss, är risken att skrattet fastnar i halsen. Nu tycker jag att denna film är lite smårolig, och den lämnar utrymme för att diskutera vad lika värde i praktiken innebär. Min referenspunkt som jämförelse blir att jämföra med en skogsstig som kryllar av insekter. Och nu måste ni se filmen för att förstå vad jag menar.

Filmen är en bra utgångspunkt i diskussioner som rör allt om barns rättigheter, hur vi skyddar djur från att fara illa, och frågor om varför det finns lagar som ska säkerställa detta. Klart godkänt för en film som bara är drygt fem minuter lång.