Amanah mot antisemitism och islamofobi

Andreas från Amanah på porträtt.

Andreas Hasslert jobbar med dialogprojektet Amanah som bygger broar mellan judar och muslimer med syftet att motarbeta antisemitism och muslimhat. Brobygget snickras av rabbinen Moshe David HaCohen och imamen Salahuddin Barakat. Andreas uppmanar lärare i Malmö stad att kontakta Amanah för skolbesök.

Idén med Amanah är att Moshe David som jude markerar mot muslimhat och Salahuddin som muslim markerar mot antisemitism. Andreas berättar att dialogen emellan dem när de besöker skolklasser håller sig utanför religiösa ramar. De kommer inte för att predika tro utan för att samtala om mänsklig samlevnad som företrädare för varsin tro. När de besöker skolor vill de visa att de delar både traditioner och tankar. Rädsla och hat grundar sig ju ofta i det okända och fördomsfulla. Om man vill förbereda eleverna inför besöket finns frågor att jobba med som en resurs på Malmö delar. Under skolbesöket finns också möjlighet för elever att ställa frågor som kan få svar utifrån båda religionernas perspektiv.

– Man kan säga att Moshe David och Salahuddin för en dialog över likheter, säger Andreas.

Tanken är att broarna ska leda oss bort från religiösa konflikter, rädsla och hat och istället ska förena och skapa grogrund för tillit och förtroende mellan olika grupper i samhället, fortsätter Andreas. “Amanah” betyder “tilltro” på både hebreiska och arabiska och kanske är det just så projektet ska ses – som ett hopp om att börja skapa just det. I år fick Amanah “Malmö stads pris för mänskliga rättigheter” för arbetet med att sprida kunskap och förståelse mellan människor.