Anders Karlsson – Hur kan en god digital didaktisk praktik se ut?

Porträtt av Anders Karlsson.

– Med samhällsvetenskapliga exempel

Jag heter Anders Karlsson och har jobbat som lektor i Malmö stad i snart 1 år med ansvar för didaktik- och IKT-utveckling på AGVF. Min presentation kommer att ta avstamp i min egen avhandling och den senaste forskningen kring vad som kan vara en god digital didaktisk praktik.

Lyssna till Anders på Pedagog Malmö Live! den 27 september.