Anders och Anders på Tingdammsskolan

Den 11 december besökte Anders Malmqvist och Anders Rubin (grundskoledirektör resp kommunalråd i Malmö stad) Tingdammsskolan. Besöket var ett av många de gör på grundskolor runt om staden.

De kunde inte ha valt en bättre dag för på skolgården hade alla klasser samlats för att höra treornas luciatåg. Det var det finaste tåget i mannaminne, med Stand By Me som solosång och Lucia på italienska.

Efter luciafirandet besöktes skolbiblioteket där jag nyligen anställts som fackutbildad bibliotekarie. Besöket var kort men givande och vi diskuterade bland annat fokusbibliotek och vikten av flera olika kompetenser på en skola, inte minst ur ett likvärdighetsperspektiv. Vi fick också veta att Rubin & Malmqvist under sina skolbesök märkt att många av de skolor som arbetat med kvalitetsutveckling också anställt bibliotekarier, vilket sågs som positivt. Men ska skolbiblioteksutvecklingen ledas underifrån eller uppifrån? Det redde vi inte riktigt ut, men vi var eniga om att goda exempel alltid sprider sig.

Text: Lisa Hamfors Foto: Anita Petersson