Anette Petersson – Skolverkets kartläggningsmaterial – nyanländas lärande

Anette Petersson.

Anette Petersson på Lindängeskolan har för MAH:s räkning varit med om att konstruera delar av Skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända. I januari 2016 kommer materialet vara klart och börja användas i landet. Vad kommer kartläggningsmaterialet att innebära för möjligheter för de nyanlända eleverna och hur påverkar det oss pedagoger?

Lyssna till Anette på Pedagog Malmö Live! den 29 september kl 10.30-12.00 på Pauliskolan eller kl 15.00-16.30 på Malmö latinskola.