Fem minuter animerat guldkorn

Animerad filur som spelar flöjt med ekollon som mössa.

Det finns många sätt arbeta på för att skapa förtroende och förståelse för varandra. Ett sätt kan vara att titta på en bra dansk animerad kortfilm som på fem minuter visar hur samarbete kan ge nya möjligheter.

Orange rektangel med engelskt citat.Det är The Animation Workshop, som ligger bakom filmen. Skolan/ animationscentret ligger i Viborg på Jylland och förutom utbildningar och kurser i animation och filmgrafik, erbjuder de även inspiration till pedagogisk verksamhet.

Filmen Wing handlar om en ensam varelse med en vinge och hur han blir mobbad av en flock kråkor. Det är en vackert animerad berättelse som går att använda långt ner i skolåren, så länge man är medveten om att den innehåller ett par hemska scener.

Om man vill läsa mer om hur The Animation Workshop arbetar med skolor går det att läsa mer om det på deras undersida Center för Animationspedagogik.
http://cap.animwork.dk/da/

Vill man leta efter fler spännande och intressanta kortfilmer är detta en bra plats att börja på.
http://www.animwork.dk/da/