Anmäl er till läsecirkel i matematik

Figurer vikta av papper.

Figurer vikta av papper.Vill du vara med och läsa och diskutera boken ”Elefanten i klassrummet – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik?”

Boken är skriven av Jo Boaler som är professor i matematikdidaktik. Hon har i många år följt undervisningen i matematik i amerikanska klassrum. I boken redovisar hon sina forskningsresultat och ger didaktiska råd till lärare om hur elevernas matematiska förmåga kan utvecklas. Läsecirkeln innebär att vi träffas vid två tillfällen och diskuterar bokens olika delar.

Ni hittar anmälan här:

http://www.pedc.se/booking/Kurs.aspx?id=1331

Välkomna!

 

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö