Anmäl er till Matterytmik

Former vikta av papper.

Hur kan man arbeta med en kombination av matematik och rytmik i klassrummet? 

I Fou Malmö-utbildnings regi anordnar Agneta Borgström lärare på Mellanhedsskolan i Malmö och Annika Josefsson rytmikpedagog på Kulturkopplingen i Västra Innerstaden en fortbildningseftermiddag  i Matterytmik.

Under ett läsår har Agenta och Annika arbetat i en årskurs 2 med att lära matematik med hjälp av musik och rörelse. Utgångspunkten för deras arbete har varit skolans läroplan i matematik.

Välkommen till en eftermiddag då du får ta del av deras erfarenheter och arbeta praktiskt med hur musik och rörelse kan användas i matematikundervisningen för att lära in till exempel begrepp, de fyra räknesätten och positionssystemet. Vad sägs om att dansa multiplikationstabellen? Kursmaterial ingår.

Anmäl er på:

http://www.malmo.se/Kommun–politik/Sa-arbetar-vi-med…/Forskola-och-utbildning/Skolutveckling–Forskning/FoU-Malmo-utbildning/Arrangemang-med-anmalan.html

Varmt välkomna!

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö