Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister: Duktiga lärare är det viktigaste som finns!

Anna Ekström står längst fram i klassrum.

Anna Ekström, som är jurist i botten, har tidigare varit generaldirektör för Skolverket. Sedan hösten 2016 är hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Tillsammans med Anders Rubin, kommunalråd för skola och utbildning i Malmö, besökte hon sfi-elever på Komvux Malmö Södervärn i maj.

 

– För oss är det viktigt att det går bra med etablering, studier och jobb. Det gynnar oss alla.  Och duktiga lärare är det viktigaste som finns, inledde Anna Ekström.

 

Eleverna hade förberett frågor att ställa till politikerna, och det blev både allvar och glädje i samtalet. Många av frågorna handlade om att få ett arbete.

Hur kan jag få ett riktigt jobb och inte bara praktik? frågade en elev.

– Utbildning är bra, men jobberfarenheter från hemlandet betyder också mycket. Därför är det viktigt med validering. Men det kan ibland vara svårt att ”översätta” ett jobb till svenska förhållanden. Vi ska bli bättre på att inte låta personer gå samma utbildning om och om igen.

 

– Du kan också satsa på studier på yrkesvux. Med yrkesutbildning får du bättre chanser på arbetsmarknaden. Det är stor efterfrågan i vissa yrken.

Anna Ekström står längst fram i klassrum.

Om man inte fortsätter till gymnasiet – vad kan man då göra? 

– Mycket bra fråga! Den svenska arbetsmarknaden är ju sådan att har man svensk gymnasieutbildning, så har man mycket bättre chanser att få arbete. Utan den är det mycket svårare. Jag har en idé om att skapa yrkespaket, där man läser svenska under tiden man arbetar. Det kan vara inom sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg. Sedan kan man studera vidare och komplettera utbildningen.

 

Kan jag få jobb utan D-betyg i sfi?

– Det blir mycket svårt, eftersom arbetsgivarna kan välja och vraka bland ansökningar idag, svarade Anna Ekström.

– För att komma in stabilt på arbetsmarknaden, måste man ha D-nivå. Språket är oerhört viktigt, påpekade Anders Rubin.

 

Anna Ekström berättade att sfi-utbildning för olika yrken, yrkes-sfi, finns i många kommuner idag.

– De finns i Malmö också. Där lär man sig svenska fortare och många kommer ut i arbetslivet. Bland annat inom vård och omsorg samt barn och ungdom.

 

Efter samtalet med sfi-eleverna var det dags för lunch med sfi-lärare på skolan. Det blev många samtalsämnen under lunchen, bland annat om SVA-utbildning och nationella prov.

Anna Ekström sitter tillsammans med politiker och lärare runt ett bord.
Politikerna fick lunchsamtal med sfi-lärare och rektorer på skolan.

 

– Jag har redan varit här på besök två gånger och är mycket imponerad av era sfi-elever, att de klarar språket så bra, sa Anders Rubin.

 

– Och jag har aldrig träffat en sfi-lärare som uttryckt missnöje med jobbet. Svenska skolor är överhuvudtaget mycket duktiga på att ta emot elever från andra länder, sa Anna Ekström innan hon ilade vidare till Värnhemsskolan.