Learning Study

Sju personer sitter i trappa.

Learning Study och ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) är vetenskapligt förankrade metoder för utveckling av undervisning i olika ämnen med variationsteori som grund. Syftet med träffarna under PML#16 är att samla lärare från grundskolan och gymnasieskolan för erfarenhetsutbyte och diskussion kring genomförda projekt, projekt som genomförs nu och idéer till planerade projekt. Båda passen byggs kring korta presentationer med efterföljande diskussioner kring fyra olika projekt, ett par från grundskolan och ett par från gymnasiet. Vi ser även detta som en start på ett nätverksbyggande kring Learning Study och variationsteori. För att få ut så mycket som möjligt av diskussionerna är det bra att ha vissa förkunskaper. Läs gärna denna inroduktionsguide med fokus på matematikämnet:
http://ls.idpp.gu.se/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=42

Passen modereras av Anna Wernberg som doktorerat med en avhandling baserad på Learning Study.

Lyssna på Anna m.fl. på Pedagog Malmö Live! den 27 september.