Användning av vår forskning i vårt systematiska kvalitetsarbete!

Norska berg med snö på toppen.
Ögonblicksforskning i Tromsö aktionsforsknings konferens!

Under andra dagen i aktionsforskningskonferensen fortsatte vi med föreläsningar om:

– Å skape rom för flerspråklighet. Förståelser av flerspråklighet som vilkår för språklig praksis i barnehagen.
– Nyutdannede grundskolelaereres upplevelse av muligheter og begrensninger för profesjonell yrkeskpraksis.

Dialogseminarier fortsatte i grupperna.

Lina Cederberg från Carl Gustafs förskolan kommenterade sin presentation kring sin ögonblicksforskning:
”Det har varit riktigt intressant.”
”Jag var så nervös över min presentation med det gick väldigt bra. Försökte skriva ner all respons men allt gick så fort. Men det jag tar med mig från mina åhörare var att att de tyckte hela vår ögonblicksforskningprocess lät väldigt intressant och en stor fördel när alla i arbetslaget var delaktiga. Att vi dessutom använder oss av vår forskning i vårt systematiska kvalitetsarbete för att förankra och analysera våra resultat vinner vi mycket på. Filmen jag visade på två barns interaktion och samspel med varandra fick mycket fin respons vilket ledde till ett samtal om TAKK, tecken som stöd, och att vi använder oss av tecken till hela barngruppen som alternativ kommunikation. Vilket visar på att vi arbetar med ett inkluderande arbetssätt där alla barn kan bli förstådda och förstå varandra.”

Konferensen avslutade med tre ord:

Projicerad presentation.

och nästa år blir i Göteborg i september 2019