Är ni klassen vi söker?

Grön skog.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Träd i närmiljön, ett nytt lektionspaket till Pedagogiska kartor, vill du vara med och testa materialet?

Vi söker några klasser i årskurs 4 som vill arbeta med stadens träd. Genom egna upplevelser får eleverna undersöka och upptäcka våra vanligaste träds årscykel. Utifrån den nyvunna kunskapen ska eleverna utveckla förmågan att samtala om, tolka och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.

Att vara en testklass innebär att läraren följer instruktionerna och beskriver vad som inte fungerar och kommer med förslag på förändringar. Vi är givetvis intresserade av vad som fungerar bra också. Är du intresserad kan du ta kontakt med Eva Hörnblad (eva.hornblad@malmo.se).

Idag finns 23 lektionspaket i olika ämnen och för olika årskurser att ta del av via Pedagogiska kartor. Klicka på symbolen i kartan och läs mer. Du kan även läsa mer i foldern om Pedagogiska kartor