Arbeta med historia med Finland

Just nu håller vi på med ett projekt tillsammans med en klass i Finland också där vi ska jämföra våra hembygders historia med varandra. Detta projekt har just nu valts ut som ett av fyra i hela Finland som goda exempel på hur man kan arbeta. Detta är en stor ära som vi verkligen gläder oss åt, men den stora glädjen ligger i att dela material med den andra klassen och att kunna jämföra våra två historier och hitta likheter och skillnader. Det är mycket spännande.

Om du funderar på att eTwinna så fundera inte längre – gör slag i saken och slå till. Ge dig in där och sök en partner – planera ett arbetsområde enligt LGR 11 och prova dina vingar! Det är helt fantastiskt!