Arbetet med ny matematikdiagnos vid skolstart för gymnasiet-del 2

Nafi och Emma.

Tillsammans med den centrala ämnesgruppen i matematik arbetar Emma Linton (Malmö Borgarskola) och Nafi Zanjani(Komvux Södervärn) med den nya diagnosen. Det är andra året som diagnosen används på gymnasieskolor. Tidigare användes en diagnos som konstruerades innan Gy11.

Den nya diagnosen har utgått från kursplanen i matematik för åk 9 samt ämnesplanen i Ma1. Den är uppdelad i taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring.

Skolorna inleder skolåret med diagnosen. Diagnosen ska hjälpa att hitta elevernas kunskapsnivå, vilket underlättar lärarnas planering. Dessutom är förhoppningen att upptäcka elever som inte har tillräckliga förkunskaper med sig i början av läsåret.

Diagnosen består av flervalsfrågor. Frågorna har testats på ett stort antal elever, och flervalsalternativen motsvarar de vanligaste felsvaren.

 

I år ändrades några av frågorna och det är mer fokus på problemlösningsförmåga. Diagnosen finns både i pappersform och digital. Den digitala versionen har arbetats fram med hjälp av Daniel Pamp på PI.

Text: Emma Linton & Nafi Zanjani

Bild: Magnus Dahlström