Argumenterande genren i åk 3

Elev skriver koncentrerat på papper.

Denna vecka har vi arbetat med argumenterande text i klass 3A! I Fas 1 fick eleverna se bilder på barn i skoluniform. En del av eleverna hade själva burit skoluniform under sin skoltid i sitt hemland och kunde berätta om den erfarenheten. Därefter fick eleverna uppläst en text med argument för att bära skoluniform. Texten delades ut, och vi gick igenom den tillsammans på smartboarden.

Kvinna står vid projicerad presentation framme i klassrum.Kvinna skriver på smartboard längst fram i klassrummet.Vi tittade och markerade det som är specifikt för en argumenterande text, vad gäller SYFTE, STRUKTUR och SPRÅKLIGA DRAG. (Fas 2)

 

”Syftet med den argumenterande genren är att med hjälp av argument övertyga läsaren/lyssnaren om en åsikt eller att övertala någon att handla på ett visst sätt.” (Johansson, 2012, Låt språket bära)Strukturen är enkel, se bild.

Lista över de olika delarna av argumenterande text.

Flicka och pojke gör tankekarta på papper.

 

 

 

 

 

Innan nästa lektion fick eleverna diskuterat vad som är en nyttig frukost, och de fick söka argument för varför man ska äta frukost innan skolan. I grupp om fyra gjorde nu eleverna mindmaps där de fyllde i olika argument, och sedan cirkulerade eleverna mellan varandras mindmaps och fyllde i ytterligare argument. Nästa steg blev att använda den planeringsmodell för argumenterande text som finns i Låt språket bära. En del av eleverna behövde skriva en argumenterande text tillsammans med läraren innan de själva gav sig i kast med uppgiften (Fas 3), medan andra direkt utifrån planeringsmodellen kunde skriva en egen argumenterande text (Fas 4).  Elev skriver koncentrerat på papper.Nästa steg blir att utvärdera/bedöma sin text tillsammans med en klasskamrat enligt bedömningmatriser för den argumenterande genren. Sedan är våra elever redo att möta det centrala innehållet för årskurs 4-6:

”Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.” (Lgr 11, s 224) : )