Arkitektur i skolan

Omslag till broschyr om Dansk arkitektur center.

Arkitektur i skolan

Det finns många olika kulturuttryck att välja på om man vill arbeta med kultur i skolan. Teater/drama, musik, bild, serier, dans och mycket mer. Men ett av kulturuttrycken som inte förekommer så ofta är arkitektur. Därför tog vi oss i torsdags till det helt nyöppnade DAC, Dansk Arkitektur Center. Vi kom till ett fantastiskt hus med stora, öppna ytor och med plats för barn och pedagogik. Här höll Skoletjensten Öresund ett seminarium kring arkitektur och pedagogik.

Vi fick lyssna på flera intressanta presentationer av projekt där stadsbyggnadsplanerare, arkitekter och skolor har samarbetat med barn och unga kring byggandet av en lekplats, lära sig färdigheter i att rita och skapa hus och miljöer och inte minst, modeller för hur barn och unga kan bli delaktiga i stadsutveckling.

Vi tog med oss idéer och tankar och planerar att framöver presentera aktörer och förslag på hur man kan ta in arkitektur som ett sätt att arbeta med kultur i skolan.

Så länge kan ni ta del av hur elever från Sorgenfriskolan har arbetat med offentlig utsmyckning i Arildsparken i den här bloggen på Pedagog Malmö.

Här kan ni läsa om hur landskapsarkitekt Lena Jungmark har arbetat tillsammans med Augustenborgsskolan med ett mosaikprojekt för att göra skolgården till en vackrare plats.

Här kan du läsa om DAC: s verksamhet och ta del av det som erbjuds skolor.