ASL handlar om att ge varje elev vad den behöver

Kvinna föreläser framför block.

Det är den 11 september. Ett nytt läsår har just börjat och pedagoger i Malmö har samlats för att lyssna på en föreläsning om skriv- och läslärande med datorn som skrivverktyg. Föreläsare är Erica Lövgren, lärare samt läs- och skrivutvecklare i Piteå.

Erica Lövgren berättar att när hon 2006 skulle ta emot en ny etta fick en förfrågan om hon ville prova ‘Att Skriva sig till Läsning’ (ASL). Om hon var intresserad skulle hon få fem datorer till sig och sina elever. Hon tackade ja utan att veta något om ASL – bara för att få datorerna.

– Men vid den här tiden hade jag ändå börjat förstå att man kunde se på det där med läsande och skrivande på lite olika sätt. Att det inte bara fanns ett sätt. Att det inte behöver vara läseboken som styr hur min skriv- och läsundervisning ska gå till, berättar Erica

Nu har det gått några år och Erica har delat med sig av sina erfarenheter i två böcker och föreläst runt om i Sverige.

Lekskriva med bokstäver

Erica berättar att det var Arne Trageton som i Skandinavien introducerade ’Att Skriva sig till Läsning’ med datorn som skrivverktyg (ASL). Han utgår från två principer:

  • För 75 % är skrivning lättare än läsning (Chomsky, 1982).
  • Det är lättare att läsa om det skrivna är tydligt.

Sedan dess har det i Sverige utkristalliserat sig några ben.

– Så som den har utvecklats hos mig är att lekskrivning finns med. Att  barnen kan leka med bokstäver på datorn utan att behöva skriva riktiga ord. I Sandvikens kommun jobbar man inte så mycket med lekskrivande utan skriver riktiga ord från början, läs mer här.

Mesta tiden läggs på läsande och skrivande

Erica förklarar att det som kännetecknar ASL är att det är en läsundervisning som utgår från skrivandet. Den utgår inte från att barnet får en bokstav som ska ljudas ihop med nästa. Istället utgår den från att barnen använder egna ord och lyssnar ut de ljud och bokstäver som finns med.

Skrivande och läsande framför bokstavformande

Ett annat kännetecken för ASL är att man fokuserar på skrivande och läsande och inte på bokstavs formande. En av deltagarna frågar varför man inte kan göra båda delarna.

–  Om jag skulle jobba med bokstäver på samma sätt som tidigare skulle jag inte hinna med både ock. Men det är ganska många pedagoger som väljer att ha en liten stund för språklekar som utgår från en för veckan utvald bokstav. Där man lyssnar och smakar på ljuden. Första gången hade jag också kvar bokstäverna men efter det kände jag att det inte behövdes en bokstav i veckan.

Meningsfullhet en viktig beståndsdel i skriv- och läslärandet

Erica förklarar att ASL även betonar det meningsfulla. Att barnen får skriva och läsa om sådant som som ligger dem varmt om hjärtat.

– Jag tror på kraften i att det är meningsfullt. Att man är motiverad och vill. Det meningsfulla gör att de elever som inte har det så lätt, klarar mer än när det inte känns så meningsfullt.

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

 Förberedelser

Erica menar att det räcker med en dator på 5-6 ungar för att ASL ska vara fullt genomförbart. Hon delar med sig av olika listor för vad man behöver förbereda samt arbetsgång. Kursdeltagarna har fått ett kompendium med stödlistor. Mycket av det finns även att hitta i Ericas böcker.

– Första tiden handlar egentligen inte alls om att producera texter. Inför barnen är det bara något jag låtsas att vi gör. Den första tiden handlar om att barnen ska lära sig att hantera datorerna. Kanske kan ni låta skolkamrater i årskursen över få känna sig duktiga och visa era nybörjare, föreslår Erica.

Samtala och planera före skrivandet

Erica påminner om om vad som står i kunskapskraven i LGR 11: ”Att man ska kunna anpassa texten för mottagare och syfte”.

– Det är jätte viktigt att barnen har klart för sig vem de skriver för innan de börjar skriva. Annars kan de inte träna på att anpassa texten för den mottagare det gäller. Det kan vara skillnad på hur man behöver förklara saker och ting i en text beroende på om den ska läsas upp för mormor/farmor & morfar/farfar eller för barnen i klassrummet bredvid.

Bygg skrivandet utifrån talet

En fallgrop som Erica vill varna för är att hoppa över det steg som innebär att barnen ges möjlighet att samtala och planera sitt skrivande innan de börjar skriva på datorn.

– Det är av stor betydelse att skrivparen tillsammans får fundera och sätta ord på det de vill skriva innan de börjar skriva. Att de verkligen får bygga sitt skrivande utifrån talet.

Ni behöver inte vara så himla påhittiga!

Erica har en uppmaning om att vi som lärare inte behöver vara så himla kreativa och tänka ut nya uppgifter varje vecka.

– Ge eleverna samma typ av skrivuppgift ett par, tre gånger. Då kan de få jobba med att förbättra kvalitén på innehållet. Det är bra för eleverna att prova igen och ni pedagoger behöver inte ha så höga krav på er själva.

En enda princip som gäller

Under eftermiddagen berättar Lövgren många anekdoter om elever hon har mött. Många handlar om att saker och ting inte riktigt blev som hon hade tänkt sig eller att hon som vuxen hade sin egen föreställning om ett barn. Men utifrån erfarenhet har Erica lärt sig att lägga tid på undersöka och fråga hur eleven tänker.

– Det gör att jag har blivit mer liberal med åren. Det handlar inte om att göra si eller så. Det handlar om att möta varje elev med vad den behöver. Det är det jag har att förhålla mig till. Den enda princip som gäller är att varje unge ska utvecklas så mycket som möjligt.

 

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
samordnare ”ASL i Malmö stad”

Läs artikel på Pedagog Malmö om Erica Lövgrens föreläsning i Malmö den 12 februari 2013: ASL: Dialogen är utgångspunkt, elevernas eget skrivande är ingång och datorn är verktyg.

grey_line_750

 

ASL i Malmö stad
erbjuder pedagoger i Malmö stad en rad aktiviteter för kompetensutveckling inom ASL med stöd från Skolsatsning 2012. Samordnande är Pedagogisk Inspiration Malmö.

Är du intresserad av information skicka namn, skola samt e-postadress till:
charlotte.christoffersen(at)malmo.se