ASL-inspiration från förskoleklass på Möllevångsskolan

Människor lyssnar på två föreläsare.

Förskollärarna Anki och Ursula har arbetat med ’Att Skriva sig till Läsning’ (ASL) i sina förskoleklasser i drygt två år. Från början var de inte alls intresserade av att börja med ASL. Idag tycker de att ASL är något av de roligaste de har gjort.

Den 5 november hade Anki Nielsen och Ursula von Dewall, förskollärare i förskoleklass på Möllevångsskolan i Malmö bjudit in för att dela med sig av sina ASL-erfarenheter. Under deras drygt två år långa resa har hänt en del, samtidigt som det inte är så förfärligt länge sedan de själva var nya i arbetssättet.

Tar tid att utveckla ett nytt arbetssätt

Anki och Ursula berättar att det har tagit tid att lista ut hur man ska arbeta med ASL i praktiken. Idag känner de sig mer trygga i arbetssättet. De har börjat hitta former som passar de organisatoriska och tekniska förutsättningar som finns på deras skola samt vad som passar dem själva som pedagoger.

Utökad planingstid har varit av betydelse

Men ASL-arbetet har även bidragit till att påverka och förändra de tekniska och organisatoriska förutsättningarna på skolan. I början hade de två stationära datorer till två förskoleklasser. Nu har de tre datorer och nio iPads till tre förskoleklasser. Tidigare hade de inte så mycket planeringstid till sitt förfogande eftersom de även arbetar i fritidsverksamheten. Numera har de tre förskollärarna en hel eftermiddag i veckan utöver planeringstiden med hela arbetslaget. Denna planeringstid har möjliggjort pedagogiska diskussioner samt planering vilket i sin tur har haft stor betydelse för deras ASL-arbete.

Text och teckning klistrad på papper.

Barnen imponerar på sig själva

I förskoleklasserna är det ASL-skrivande varje dag. Det sker i halvklass och då har den andra klasshalvan bild, musik eller drama med fritidspedagogerna. För varje barn blir det skrivande 1-2 gånger i veckan. Anki och Ursula tycker att 2-3 skrivarpar är lagom för att de som pedagoger ska hinna med att lyssna och stötta.

När de första gången berättar för ett barn att de ska skriva en berättelse på datorn händer det barnet säger: ”- Nähä, det kan jag inte, för jag kan inte skriva.”

-Men sedan får de kläm på det här med spökskrift (bokstavsräckor som representerar en berättelse) kan ingenting stoppa dem. De tycker det är jätte kul och kan skriva hur mycket som helst, sida upp och sida ner och de blir väldigt imponerade av sig själva, berättar Anki och Ursula.

Prova och göra annorlunda

Kvadrater i massa olika färger ligger i låda bredvid limstift.
Motoriklåda: gör en mosaik

Anki och Ursula menar att man som pedagog måste börja någonstans och sedan prova sig fram. När de själva har upptäckt att vissa saker inte blev så himla bra har de justerat och gjort lite annorlunda. Ett exempel är att olika motorikövningar tidigare var en del av ASL-passen. Numera förlägger de motorikövningarna till andra tillfällen. ASL-passen ägnar de endast åt datorskrivande samt för- och efterarbete av texterna. Anki & Ursula har också velat lägga mer fokus på att utveckla barnens bildskapande som ska illustrera deras texter. Därför har de även haft särskilda arbetspass för det.

iPads som skrivverktyg

Som skrivverktyg tycker Anki och Ursula att både dator och iPads med externa tangentbord fungerar väldigt bra, men båda har också sina för- sina nackdelar. Läs mer här.

Anki & Ursula berättar om ett misstag de gjorda förra året. Tanken var att barnen skulle jobba med träningsappar på datorplattorna när de hade skrivit och efterarbetat sin ASL-text. Detta ledde dock till att barnen hastade förbi den uppgiften utan något fokus. Anki och Ursula rensade då bort de flesta av apparna datorplattan (vilka sedan går att återställa). Längre in på terminen, när barnen hade kommit in i ASL-arbetet fick de möjlighet att använda apparna på eftermiddagen under fritidstid. Intressant var att några barn då föredrog skrivande framför träningsappar.

Ordjakt & expertord

Anki och Ursula låter barnen skriva ordlistor. Ett bra sätt att få igång barnen kan vara att t.ex. gå på ordjakt. Barnen får i uppgift att hitta skrivna ord på skyltar och lappar som finn i och utanför klassrummet. Orden får de skriva på datorn och på utskriften får de ringa in de ord de känner igen.

Varje vecka presenterar Anki och Ursula veckans ord som illustreras med bild för att utöka barnens ordförråd. Det kan vara sex expertord inom något tema de håller på med. Eftersom de flesta barnen har ett annat modersmål kan veckans ord ibland vara basbegrepp inom något vardagsområde. De barn som vill får öva på orden hemma. Detta har blivit väldigt populärt även bland föräldrar som ser möjligheten att utöka sitt eget ordförråd.

Skrivinspiration

Under första terminen i förskoleklass får barnen i huvudsak skriva bokstavsräckor, spökskrift och ordlistor. Under andra terminen börjar Anki & Ursula koppla skrivandet till små teman. Anki & Ursula delar med sig av en massa skrivinspiration till sina kollegor.

Flera små gosedjur ligger i röd spann.

  • Början på mening. T.ex.
    Jag ser …, Jag hör …,
  • Början på sagor (Det kommer kanske ett litet djur …)
  • Skriva sagor till små mini-gosedjur, se bild.
  • Fortsätta på ”tvärtomsagor”. T.ex. Sagan om Rödluvan, där vargen är god och har lärt sig att akta sig för människor och där Rödluvan inte är så snäll, plockar fridlysta blommor i skogen och skräpar ner …
  • Inspiration från handboken Spökägget. En dag efter rasten är alla stolar omkullvälta, ett fönster står öppet och i klassrummet ligger ett stort ägg. Detta föder en massa tankar hos barnen.
  • Skrivande till fantastiska bilder i Storytel.

Barnen klarar ibland mer än vad man tror.

När barnen skriver bokstavsräckor och spökskrift upplever Anki och Ursula att det händer det något. Ibland blir de extra överraskade. Som de två pojkar som för första gången skulle skriva spökskrift om något som de själva tyckte var spännande och roligt. När de sedan skrev satt de plötsligt och ljudade fram ord tillsammans, utan stöd från talande tangentbord.

– Vi hade ingen aning om att de var på den nivån och det var helt fantastiskt!

Den 4 februari 2014 arrangerar vi ytterligare ett inspirationscafé på Möllevångsskolan. Mer information här:
http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1348

Läs även en tidigare artikel om Anki och Ursula:
Lekfullt och lustfyllt med ASL i förskoleklass på Möllevångsskolan 

 

Text & foto:
Charlotte Christoffersen

grey_line_750

 

 

ASL i  Malmö stad
erbjuder pedagoger i Malmö stad kompetensutveckling i arbetssättet ”Att skriva sig till läsning” med datorn som skrivverktyg (ASL). ASL är en del av Skolsatsning 2012. Samordnande är Centrum för Pedagogisk Inspiration och FoU Utbildning-Malmö, Malmö stad. Är du intresserad av information & aktiviteter skicka namn, skola samt e-postadress till:
charlotte.christoffersen(at)skola.malmo.se