I startgroparna med ASL efter Kom-i-gång-kurs

Pedagoger sitter runt bord med datorer.

Till hösten är det åtminstone 40 Malmöpedagoger som tänker börja med ’Att Skriva sig till Läsning’ som en strategi i elevernas skriv- och läslärande. En del av deras förberedelser var att delta i kursen ”Kom-i-gång med ASL”.

Pedagoger i förskoleklass och åk 1 har under våren deltagit på någon av de två kurser som arrangerades av CPI & FoU Malmö-Utbildning (nuvarande Pedagogisk Inspiration Malmö). Kursledare var Annika Nidemyr och Peter Bengtsson, lärare på Munkhätteskolan i Malmö.

Första kurstillfället

Peter & Annika inledde med att berätta om sin ASL-resa. Inför ht 2011 tog de emot elever i åk 1 som fick använda datorn som skrivverktyg i sitt skriv- och läslärande. Peter & Annika såg tidigt vinster och fördelar kring arbetssättet trots en inkörningsperiod och teknikstrul. Till hösten tar de emot nya ettor och de kan inte tänka sig att arbeta på annat sätt.

Peter & Annika visade filmer för att ge en bild av hur ASL-arbetet kan se ut. Både egna från klassrummet och filmer som finns på nätet. De gav också goda råd inför uppstarten av ASL. Peter & Annika organiserar särskilda tillfällen för skrivande på dator. Men de påpekar noga att de arbetar tematiskt och tar in alla ämnen i skrivandet. Kursdeltagarna fick också ta del av Peter & Annikas motorikmaterial med vilket eleverna tränar finmotorik som förberedelse inför handskrivning i åk 2.

Olika material för att träna motoriken.

 Andra kurstillfället

Under kurstillfälle två berättade Peter och Annika hur de strukturerar och organiserar ASL-arbetet. Deras elever arbetar nästan alltid två-och-två. De påpekar att det är en superviktig del i arbetssättet. Utöver att textskapandet får en högre kvalitet har Peter & Annika erfarit att det har en stor effekt på elevernas samarbetsförmåga och det sociala klimatet i klassen.

Under sista kurstillfället fick deltagarna även prova att skriva på dator med talsyntes påslagen. Talsyntesen gör att eleverna får direkt återkoppling på sin stavning. Annika gick igenom tillvägagångssättet för hur eleverna i åk 2 får lära sig bokstavsformerna med penna. Peter och Annika berättar att eleverna vid den tidpunkten är jättemotiverade att lära sig skriva för hand. Dessutom gör deras förkunskaper om bokstäverna att de lär sig skriva dem på bara fem veckor.

Kvinna skriver på whiteboard.
Kursdeltagarna fick även möjlighet att ta upp frågor och funderingar med Peter och Annika som svarade utifrån sina erfarenheter. Här kan vi inte redogöra för dem men en del svar finns kanske att hitta i ASL-tipsblogg. Ta även del av andra pedagogers erfarenheter från det senaste året här.

Här under finns en checklista som stöd för hur du kommer igång med ASL:

 

Charlotte Christoffersen
samordnare ASL i Malmö stad
Pedagogisk Inspiration Malmö

 

grey_line_750

ASL i  Malmö stad
erbjuder pedagoger i Malmö stad kompetensutveckling i arbetssättet ”Att skriva sig till läsning” med datorn som skrivverktyg (ASL). ASL är en del av Skolsatsning 2012. Samordnande är Centrum för Pedagogisk Inspiration och FoU Utbildning-Malmö, Malmö stad. Är du intresserad av information & aktiviteter skicka namn, skola samt e-postadress till:
charlotte.christoffersen(at)malmo.se