ASL med alla sinnen på Augustenborgsskolan

Barn skriver på dator och pysslar ihop med texten med teckning.

På Augustenborggskolan har träden och de för stadsdelen kända sedumtaken börjat anta höstfärger. Skolbarnen i år 1 har lunchrast och leker på skolgården. Dessa barn utvecklar sin förmåga att skriva och läsa genom Att Skriva sig till Läsning på dator (ASL). Om en stund ska de in och skriva om svampar på sina iPads.

Målad flugsvamp.Klass 1a och 1b arbetar med hösten som tema. Just idag ska halva klass 1a på Augustenborgsskolan skriva varsin ordlista med svampens delar. Andra halvan ska gå iväg för att ha musik. Svamporden ska barnen skriva på iPads. Sedan ska orden skrivas ut på papper, klippas ut och klistras fast runt vackra målningar av flugsvampar. Målningarna har barnen gjort med pastellkrita och temperafärg. Bild och ord ska barnen sedan montera in i sin Årstids-bok av sugerpapper. Men innan de ska börja skriva är det gemensam samling framme vid skrivtavlan.

Med alla sinnen

Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson, klasslärare och mentor för 1a, har lagt fram några riktiga kantareller och skogschampinjoner som barnen får känna, lukta och smaka på.

Barn håller kantarell.

Jenny och barnen repeterar begreppen för svampens olika delar. Marie skriver orden på tavlan och de diskuterar ordens betydelse, vilka bokstäver som finns med i orden m.m. De tittar på bokstävernas utseende och ljudar bokstavsljuden tillsammans. Marie ber dem känna efter hur ljuden i orden känns i munnen:

– Håll handflatan framför orden och känn hur det kommer en luftpuff i handen när ni
ljudar P.
– Känner ni hur det känns uppe i gommen när ni ljudar -ng, säger Jenny.

Med alla fingrar på tangentbordet

Händer skriver på bärbar dator.Efter den gemensamma samlingen ska barnen skriva. Oftast skriver barnen i par, men just idag ska var och en skriva för sig. Det tycker barnen är lite lyxigt. De skriver på en iPad med externt tangentbord och de skriver i appen Skolstil. När de trycker på bokstavstangenterma hör de bokstavsljuden i sina hörlurar och när ett ord är färdigt läser en talsyntes upp hela ordet. Om det låter konstigt finns det en möjlighet att prova en annan lösning på stavningen.

Barnen har lärt sig hur man sparar

Elev väntar vid skrivare.

När barnen är färdiga sparar (delar) de själva sina dokument som PDF från appen Skolstil till ett konto hos en gratis lagringstjänst på Internet som heter Dropbox. När det är gjort meddelar de någon vuxen som beställer en utskrift av texten från Dropbox på sin egen dator. I förrådsrummet bredvid finns nätverksskrivaren. Vid den står en liten kö med barn som väntar på sina utskrifter. Nästa moment är att klippa ut alla orden.

En sten underlag för parindelning

Exempel på elevs arbete med ASL ser ut.På väggarna i klassrummen hänger fantastiska bilder med texter – tillsammans med knytnävsstora stenar i snören! Jenny och kollegan Marie Herlin, klasslärare och mentor för 1b, berättar att barnen före sommaren hade fått en sommmarläxa. Uppgiften var att hitta en sten och ta med den till skolan när de började i ettan. Första skrivuppgiften var att berätta var de hade hittat stenen. Några barn kunde skriva helt själv med en fonologisk stavning medan andra fick skriva bokstavsräckor. Under barnets text skrev läraren den berättelse som texten representerade. Dessa texter utgjorde sedan underlag för Jenny och Marie när delade upp barnen i skrivarpar för det fortsatta ASL-arbetet.

ASL ur ett tematiskt perspektiv

Affisch med bilder uppsatt på vägg.
Bild och text från cirkusbesök.

Jenny och Marie låter ofta barnens skrivande utgå från teman och från barnens upplevelser. I klassrummet hänger collage från ett cirkusbesök föregående vecka. Barnen har parvis skrivit texter om upplevelsen och sedan monterat text och digitala bilder på ett A3-ark.

Lärare och fritidspedagoger samverkar under barnens skoldag. Just nu gör Maries elever små tittskåp med fritidspedagogerna. Varje tittskåp ska få en liten berättande text som barnen har skrivit på iPads.

Ibland får oplanerade händelser inspirera till textskapande. Marie berättar om den dagen då en stor fluga hade förirrat sig in i deras klassrum. Detta skapade kaos i klassrummet men händelsen resulterade till att klassen gemensamt författade en saga om flugan.

Varför ASL på Augustenborgsskolan?

Piroska Bakran, mediepedagog i skolans mediatek, berättar att de på skolan diskuterade hur de skulle kunna jobba utvecklande med språk, läsande och skrivande. För de yngre barnen tyckte de att ASL verkade var ett intressant arbetssätt. För ett par år sedan fick skolan pengar genom ett stadsbidrag hos Skolverket för att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Under vårterminen 2013 började arbetet med ASL komma igång i förskoleklasserna – som nu har blivit Jennys och Maries ettor. Dessvärre har det hittills inte funnits resurser för ny teknik till de nya förskoleklasserna.

Stationssystem

Tecknad spindel.Det är första terminen som Jenny och Marie jobbar med ASL. De berättar att det har varit stressigt och mycket arbete med att få teknik och organisation att fungera. Ambitionen var ett skrivpass per dag för varje barn. Men det har inte alltid fungerat med lokaler och personal. Men det har åtminstone blivit två skrivtillfällen i veckan för varje barn under deras halvklasstimmar. Piroska försöker komma till varje klass en gång i veckan för att stötta. Vid varje halvklasstillfälle har det varit 11 barn som har skrivit samtidigt. Det blir väldigt intensivt. Jenny & Marie ska nu skola in barnen i ett stationssystem så att de kan arbeta med olika saker. De har förberett motorikmaterial och varje barn har fått ett spindelschema för att organisera sitt arbete.

Motoriken inget hinder

Även om det har varit stressigt och mycket arbete tycker Jenny och Marie det är väldigt roligt. De ser flera vinster med arbetssättet. Det allra största är att barnen som har mycket att berätta – nu med datorns hjälp inte blir begränsade bara för att deras finmotorik ännu inte är utvecklad. Jenny och Marie är också förvånade över att så många barn redan kan så många bokstäver, och hur snabbt det gick för barnen att gå från spökskrivande till att skriva berättelser som andra kan läsa. De som behöver lite längre tid är de barn som har språkstörningar. I sitt ASL-arbete vill de ha fokus på att alla barn ska utvecklas, känna lust och få komma till tals.

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö

grey_line_750

 

ASL i  Malmö stad
erbjuder pedagoger i Malmö stad kompetensutveckling  i arbetssättet ”Att skriva sig till läsning” med datorn som skrivverktyg (ASL). ASL är en del av Skolsatsning 2012. Samordnande är Centrum för Pedagogisk Inspiration och FoU Utbildning-Malmö, Malmö stad. Är du intresserad av information & aktiviteter skicka namn, skola samt e-postadress till:
charlotte.christoffersen(at)skola.malmo.se