Att bryta med gamla strukturer

Vi har nu påbörjat planeringen av workshopen som äger rum den 26 september. Under en halvdag kommer referensgruppen arbeta intensivt med tankar, idéer, förväntningar, målsättningar, förhållningssätt osv. Maria Göransson (bibliotekarie på Malmö latinskola) och Clara Lindberg (lärare i Engelska och Samhälsskunskap på Malmö latinskola) kommer att fungera som processledare under workshopen som till stor del utgår från INDEX Design to Improve Life Education – ett helhetsorienterat, aktivt och kreativt undervisningsformat.

Processledare: Clara Lindberg och Maria Göransson planerar.

Målsättning är att referensgruppen genom sitt arbete ska leverera ett underlag som tillsammans med lånestatistik mm kan ligga till grund för urvalet av 8000 fysiska medier. Här kan du läsa mer om vem som ingår i referensgruppen.

När vi nu står inför den angenäma uppgiften att planera för biblioteket på Nya latin måste vi verkligen ta tillfället i akt. Det är en unik möjlighet att tänka nytt och att bryta med gamla strukturer. Nedan följer några av de frågor som dyker upp:

Vad är ett framgångsrikt bibliotek för Nya Malmö latinskola? Hur når vi dit? Vad är en tillgänglig och behovsanpassad mediesamling? Vad händer på ett bibliotek där man äter, dricker, sover, dansar, pluggar, läser, skapar musik, ser på film, filmar, sjunger, spelar piano, redigerar film, leder en talkshow, sänder radio, facebookar, söker information? Vad är ett bibliotek där bibliotekarien till stor del är ute i klassrummet? Vad är ett bibliotek där möbleringen är föränderlig? Var är biblioteket på skolans digitala arena? Vad händer när bibliotekarien blir en learning designer?

Någon därute som har några svar, idéer, tankar kring dessa frågor?

Text: Karin Ahlstedt