Att göra en bra analys

3D-människa puttar på dominobrickor.

Som lärare är de flesta av oss duktiga på att förmedla faktakunskaper till våra elever. När vi examinerar dem förväntar vi oss att de använder förmågor och färdigheter för att visa de faktakunskaper vi förmedlat, men det är inte alltid vi varit lika duktiga på att förmedla – och låta eleverna öva på  – förmågorna och färdigheterna som krävs för att visa upp faktakunskaperna.

I slutändan är detta lite ironiskt då förmågorna och färdigheterna i slutändan kan visa sig mer användbara än själva faktapusselbiten. Kanske beror det på att förmågor och färdigheter ofta är ämnesövergripande och att vi som fackexperter är ivriga att förmedla all vår kunskap, kanske beror det på att förmågor och färdigheter inte varit lika betonade i tidigare läroplaner?

I Malmö delar – en didaktis resurs, Malmös lärplattform som snart lanseras för att hjälpa alla stadens lärare, samlar vi färdigplanerade arbetsområden i många ämnen till lärare och elevers gagn. På denna plattform samlar vi också korta moment som förklarar -och tillåter eleverna öva – på förmågor och färdigheter som återkommande används i skolan. Det blir en perfekt resurs för lärare att dela direkt till elever som känner att de behöver öva lite extra.

Nedanstående film ger en kort beskrivning av vad en analys är och hur en gör en bra analys. På Malmö delar förstärks filmen ytterligare av elev- och bedömningsexempel samt övningar som eleverna kan göra bara för att träna utan rädsla för att bli bedömda för något de känner sig osäkra på.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Text: Christoffer Krämer