Att hitta systematiken är magiskt

Grupp av personer tittar och pekar på karta.
Ögonblicksforskning på Tromsö aktionsforskningskonferens!

I dag är det 17 maj, Norges nationaldag! En högtid som kändes i luften överallt redan när vi kom till Tromsö i måndags. Norska flaggan.
En högtid inte minst för Ögonblicksforskning och alla oss som representerar det kvalitativa arbetet som görs i Malmös förskolor!

I förra inlägget skrev jag att Michaela Bejer Bengtsson och Maria Henriksson, förste förskollärare från Carl Gustaf och Uteförskolan Stock & Sten såg fram emot sin respons efter en lyckad presentation av sitt arbete med ögonblicksforskning.
Så här uttrycker sig Michaela kring deras respons:

”Idag känner jag en extra stor stolthet att vara en del av att skapa Barnens bästa förskola, att få kommentaren från gymnasielärare: ”Wow när jag ser ert arbete och era dokumentationer vill jag börja arbeta i förskolan”.

Vi fick mycket bra respons på vårt arbete med ögonblicksforskning, några exempel på citat är:

”Fantastiskt så mycket ni ser ur ett kort ögonblick, så mycket ni ser i förhållningssätt och de olika stöden”.

”Att hitta systematiken är magiskt”

” Fantastiskt bra verktyg, ”enkelt” som får syn på mycket lärande, relationer. Att jag inte kom på det själv, jättebra”

” Ert engagemang smittar”

Det är en stor glädje, inte minst för mig som handledare i Ögonblicksforskningsprocessen, att uppleva att förskolepersonalens kvalitativa arbete som Pedagogisk Inspiration Malmö har tagit initiativet till sprids som ringar på vattnet!