Att rita våra reflektioner

Appikoner för Drawing Free och Videolicious

Idag funderar jag på den glädje och lekfullhet som jag har mött hos referensgruppens pedagoger när vi arbetat med att införa reflektion på det pedagogiska fältet. Många års erfarenhet av att använda övningar tillsammans med pedagoger som ett verktyg och en ingång till reflektionsarbete har gett mig möjlighet att se nya nyanser kring lärandeprocessen.

Det som många kallar ”en lek” blir även ett sätt för oss att interagera med varandra och arbeta fram nya begrepp och sociala normer. Den otroliga rikedomen som ”leken” erbjuder sätter igång en mångfald av inlärningsupplevelser som vi alla har känt på något sätt redan under våra första år. Ofta har jag anat hos pedagogerna en sorts blyghet för att öppet visa den frigörande känslan som lekövningar kan skapa hos oss. Här uppstår en sorts mental rum där vi kan frigöras från prestations- eller andra krav. Det blir som en bro mellan verklighet och fantasi, där trygghet i gruppen är en förutsättning.

Utmaningen för mig handlar om att medverka till att skapa en trygghet i gruppen och försöka bevara känsla av frigörelse så länge som möjligt.  Utifrån mina erfarenheter har jag kommit till insikt om värdet av att ta till vara på de stunder när ”här och nu perspektivet” infinner sig. Det är ofta vid dessa tillfällen som det uppstår en öppenhet för att ta emot nya intryck och bearbeta vår verklighet.

Under de senaste veckorna har jag träffat c:a 50 pedagoger som alla aktivt deltagit och medverka till intressanta reflektioner kring vilka normer och förhållningssätt de använder i sitt arbete. Min tanke var att lyfta Schöns tankar om den kunnige praktikern där pedagogerna kan vara medveten om och uppmärksamma på handlingens betydelse.

Appikoner för Drawing Free och Videolicious.

Med gratisapparna Drawing Free och Videolicious har pedagogerna först försökt visualisera (rita) kring sina reflektioner direkt i iPaden, för att sedan använda sig av enhetens inbyggd kamera och mikrofon för att skapa korta filmberättelser utifrån dessa. Det blev en tacksamt kort arbetsprocess där de flesta pedagoger ändå kunnat lyfta fram innehållsrika tankar om sina egna attityder och förhållningssätt.

Nedan reflekterar Charlotte på Glimmingehus förskola kring sitt arbete som pedagog i förskolan:

 

Text:  Elizabeth Flórez, genuspedagog och handledare, CPI
Video:  Charlotte Bjernryd, förskollärare/specialpedagog på Glimmingehus förskola

 

Ikonen för appen app store.Appar till din iOS-enhet (iPhone eller iPad) laddar du hem via ikonen AppStore som finns som standard på din iPhone/iPad. Du måste skapa ett konto för iTunesStore för att kunna ladda hem appar.