Att se det lilla i det stora

Kvinna håller upp egentillverkad lupp framför ögat.
Kunskap, glädje, engagemang, delaktighet och professions utveckling var centrala begrepp som kom upp på releasefesten av E-boken Ögonblicksforskning och relationell pedagogik.

Referensgrupper från 12 förskolor från Malmö stad, har tillsammans med Pedagogisk Inspiration deltagit i ögonblicksforskningsprocessen som ledde till en samproduktionen av E-boken ögonblicksforskning och relationell pedagogik.
Releasefestens höjdpunkt var när förskolechefer och pedagoger berättade om sitt arbete. Katrin Harrysson (förskolechef från Carl Gustaf och Uteförskola Stock och Sten och Lina Croiner (förskollärare) ledde oss i ett ögonblicksmaraton där publiken fick en inblick om pedagogernas processer i Ögonblicksforskning och relationell pedagogik.
Oscar Ahlqvist från Södra Sommar Stad berättade om sina första steg i sin ögonblicksforskningsfråga : Hur uppmärksammar jag barnen under färd?
Alma Brnjak från Blomvikförskola  berättade om sin fråga: Vad gör barn när de ”bara” cyklar?
Amelia Espitia Grialdo från Sommarbäcken  berättade om sin forskning: Varför tjatar man på barnen om mat?

Mingelbilder från boksläpp.