Att starta nya processer – exempel från Komvux Universitetsholmen

Annie, Kristina och Zerena.

Tidigare har jag ofta talat om skolutveckling i form av skolutvecklingsprojekt, med en början och ett slut. I min tjänst som lektor i kollegialt lärande, och med tanke på att jag förespråkar långsiktiga, fokuserade, strukturerade samarbeten mellan lärare för att utveckla undervisningen, blir ordet ”projekt” emellertid problematiskt. Jag försöker istället övergå till att använda ordet ”process”. I en process kan det finnas flera delprojekt som följer på varandra (gärna med en röd tråd!), men det är inte de enskilda projekten som är viktiga, utan långsiktigheten och hur de tillsammans bygger helheten.

Just nu startas det många nya processer kring kollegialt lärande i Malmös gymnasier och komvux. Spännande! Vissa skolor är redan igång, men nu bjuds alla lärare in att vara med. Det kan göras på väldigt många olika sätt, och med olika inriktningar. Jag tänker att det är bra – varje skola måste välja det som är rätt just för dem. Vissa skolor gör samma sak med hela lärarkåren, andra låter olika lärargrupper fokusera på olika saker. Jag tänker att den här bloggen skulle kunna användas för att ge exempel på hur processer för kollegialt lärande kan byggas.

Här kommer därför ett exempel från Komvux Universitetsholmen. Under hösten har de tre förstelärarna Annie Dahl, Kristina Hallberg och Zerena Toroczkay tillsammans med skolledningen, funderat kring hur ett kollegialt lärande skulle kunna byggas. Tidigare har verktyg kring bl.a. skrivmallar och checklistor tagits fram av förstelärarna. Fokus framöver är på hur dessa verktyg kan användas i undervisningen (av lärare OCH elever), samt hur man kan arbeta med och koppla ökad elevaktivitet i undervisningen till bedömning för lärande.

Skolledningen på Universitetsholmen har gett stöd till förstelärarna, och tid för alla lärare att vara med. Under våren är 40 timmars gemensamt kollegialt lärande utlagt. Alla de organisatoriska delarna finns på plats för att ett kollegialt lärande ska kunna byggas i form av tid, struktur och stöd.

Tisdagen 19/1 var uppstarten och då vi pratade om vad kollegialt lärande är, hur projektet kan anpassas så att det passar just lärarna på Komvux Universitetsholmen, vilka förväntningar som finns, hur upplägget ser ut, hur dokumentation och spridning av resultaten kan göras med mera. Lärarna verkade positiva till att få påbörja processerna. Jag kommer speciellt ihåg vad två av dem sa på uppstarten – en spontan reaktion från Johanna Giannone var att ”Yes, nu kan det hända saker på professionell nivå”, och Benite Segerhagen Lindberg tänkte att ”Det ska bli roligt att prova och gå vidare i att utveckla undervisningen”.

Lärarna står samlade.

Med positiva lärare, en stödjande skolledning, och drivande förstelärare tänker jag att det kommer att bli spännande att följa vad som händer på Komvux Universitetsholmen framöver. Om ni vill veta mer om hur förstelärarna på jobbar med skrivmallar och checklistor, håll utkik på bloggen framöver, så hoppas vi på ett snart inlägg från dem!

/Marie Sjöblom

Lektor i kollegialt lärande (på 50%) och lärare i matematik/programmering (på 50%).