Att ta sig an ett uppdrag

Publik tittar på bild där det står Välkomna!

Förra måndagen var det återigen dags för alla oss förste förskollärare i Malmö Stad att träffas för att få gemensam fortbildning och ett gemensamt forum.

Temat denna gången var Att leda som förste förskollärare och vi blev inbjudna till en eftermiddag på Malmö Live tillsammans med Bim Riddersporre, Lotta Nyrén och Maria Stiber.

Vi började med att få ta del av en del av Bims tankar och funderingar kring arbetet som förste förskollärare. Den delen av mitt uppdrag som jag tycker är allra svårast, men som jag kanske borde tycka är enklast då den upptar en så stor del av mitt uppdrag, är ändå att vara ledare. För min högst personliga del så kommer jag ju i princip direkt från ”golvet”, arbetet som förskollärare, in i en ledarroll som jag egentligen inte vet så mycket om. Jag har tidigare haft uppdrag i min roll som förskollärare att vara processledare men det går inte att jämföra med mitt uppdrag idag. Och vem säger att bara för att jag har en ny titel, så är jag helt bekväm med allt som det innebär?

Därför är jag oerhört glad att det nu blev lite fokus på just ledarskap, det är oerhört komplext och för mig väldigt svårt. Det måste man ändå vara ärlig och säga. Hur vore det annars, om man hade ett uppdrag där man ska leda den pedagogiska utvecklingen om man inte kunde se sina egna brister och förbättringsområden?

Jag tror att vi 125 förste förskollärare har utvecklat olika strategier för hur vi leder, hur vi möter pedagogerna på våra förskolor. Jag tänker att vi alla också använder olika strategier när vi möter de olika medarbetarna. Precis som att vår chef möter oss på olika sätt beroende på vem vi är och hur vi är som pedagog.

Jag tyckte om när Bim problematiserade kring vårt uppdrag att leda för det gjorde att jag också fick hjälp att sätta ord på några av de sakerna som jag möter, och att jag kunde reflektera över dem på ett nytt sätt med nya tankar och idéer.

Vi fick också två stycken böcker att plöja igenom som handlar om ledarskap. Det ska bli mycket spännande att läsa och se vad de kan ge mig i mitt uppdrag. Fortsättningsvis kommer jag fortsätta att önska mer angående ledarskap, det är också där jag känner att mitt fokus ligger när jag behöver diskutera saker med min förskolechef, som har många års ledarskap i sin ryggsäck.

Vi fick även möjlighet att diskutera ett case tillsammans i smågrupper där vi blandades mellan utbildningsområden (som är fem till antalet; norr, söder, väster, innerstaden och öster). Det är väldigt givande att få ta del av kollegor i andra delar av staden och deras förutsättningar och problem som de stöter på, och hur de hanterar dem. Vi arbetar alla för att skapa barnens bästa förskola, men både barnen och vi som arbetar i förskolan är olika så att förskolorna har olika förutsättningar och vi skapar tillsammans olika men ändå lika verksamheter. Vi har trots allt samma mål och samma styrdokument att förhålla oss till.

Nästa gång vi har Forum för förste förskollärare ska vi ha tema ”Att leda utifrån läroplansuppdraget”. Jag ser fram emot att få input och problematisera kring vårt arbete från den vinkeln!