Att våga leda vår bokcirkel!

Under hösten 2013, fick all personal på Sommarbäcken förskolan i uppdrag att läsa och reflektera om boken ”Vad berättas om mig”. Det är en bok om barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation av Bente Svenning. Samtidigt som vi läste boken hade vi deltagare på referensgruppen reflekterat och diskuterat innehållet av boken under ledning av Elizabeth Florez, från Centrum för pedagogisk Inspiration, CPI.

Vi hade även under samma period den första bokcirkeln med kollegor på förskolan som var väldigt uppskattad av alla kollegor. Min egen upplevelse då var mycket positiv, jag kände mig stark som ledare och tyckte att det blev givande diskussioner omkring boken som berikade oss alla.

I början av vår terminen förberedde referensgruppen sig till andra omgång av bokcirkel bl.a. genom att gå in i ” Lärande samtal” av Elisabeth Nordström. Vår handledare Elizabeth Flórez, hjälpte oss att skapa en struktur till den kommande bokcirkel, med inledning, innehållet och avslutnig. Vi skulle alltid koppla samtalen till litteratur men även till den lärande samtal.

Utifrån detta hade jag fastnat i tanken att ”syret i rummet skulle räcka till alla deltagare”. Ingen skulle ta alldeles för mycket plats och alla skulle komma till tals. Dessutom reflekterar jag även om vad ledarskap betyder för mig. Som jag förstår är ledarskap en påverkandeprocess i samspel med andra människor. Enligt min mening är ledarskap ett redskap som bidrar till att deltagare lyckas med att förverkliga sina mål, en process som är nödvändig för att påverka beteenden hos personer eller grupper för att de ska nå bestämda mål i givna situationer.

Jag förberedde mig till bokcirkeln, genom att ha köpt olika vykort där deltagarna skulle välja vilket vykort som tilltalade de mest. Det fanns även musik på för skapa en trevlig och avslappnad stämning, jag var påläst angående frågor och struktur som jag som ledare skulle följa. Jag ville gärna skapa i gruppen en vi-känsla, trygghet och delaktighet.

Men något saknades, atmosfären var rörig, kollegorna var trötta efter en hel dag på förskolan, jag upplevde en olust hos mina kollegor att delta på allvar. Rädsla och nervositet ökade hos mig. Rädsla att misslyckas? Hur skulle detta gå? Skulle jag lyckas att vända stämningen? I så fall hur?

Jag kom på vad Elizabet hade påpekat oss i förberedelse till bokcirkel ”Bjud på er själva”, sätt på musik och börja själv att berätta varför du väljer det vykortet. Tystnad och respekt styrde rummet. Mina kollegor tittade på mig, lyssnade på mina argument, och sedan plötslig kom en efter en att tala till oss sina tankar.

Efter incheckningen, kom vi in i givande diskussioner om kap1 och 2 av om boken ”Vad berättas om mig”, under tiden hade vi alltid koppling till teorier, verksamheten, och pedagog. Jag tolkar att det var givande och lärorikt för alla deltagare. Inte minst för mig själv, som åtminstone har mer självförtroende som ledare än tidigare.

Text och bilder: Laura Arevalo

Sommarbäckens förskola