Att vara en läsande förebild

Flicka håller i bok.

National Literacy Trust kunde 2011 fastslå att forskning visar på ett starkt samband mellan förmåga att läsa och intresse för läsning. Det kan tyckas som en ganska självklar koppling. Intresse, lust och meningsskapande är en bra drivkraft i utvecklandet av förmågor. Som ett led i detta har Förskoleförvaltningen i Malmö gjort en satsning på att sprida litteratur i förskolorna. Varje förskola har fått ta emot bokpaket. Dessutom har ett flertal förskolor skapat, eller är på väg att skapa sina egna förskolebibliotek.

Att skapa intresse för läsning kräver naturligtvis litteratur. Men minst lika viktig är den läsande förebilden. Läsare skapar läsare hävdar den engelska författaren Aidan Chambers. Men hur kan man vara en läsande förebild i förskolan? Tiden räcker knappast till för att man ska kunna sitta i förskolesoffan och läsa sin favoritroman, även om tanken är lockande. Snarare handlar det om andra strategier.

Extra Allt & Dubbelt Upp!

Pedagog håller i uppslagen bok.

Att visa engagemang och intresse är en bra utgångspunkt som läsande förebild. Sammantagen forskning (bl.a. McKool, 2007) visar på att engagerande läsande vuxna har ett positivt inflytande på barns förhållande till läsning, och i vårt fall handlar det främst om högläsning. Att visa intresse för böckerna som finns på förskolan, att ha kännedom om innehållet och att kunna ”sälja in” dem till barnen är att vara en läsande förebild. Att kunna säga ”jag vet en bra bok som handlar om det som du funderar på” är att vara en läsande förebild. Eller ”jag läste en gång en bok som handlar om det som du berättade för mig” – det är att vara en läsande förebild. Att i det pågående projektet föra in en trave böcker och att slå i uppslagsverk istället för att googla – det är att vara en läsande förebild. Sist men inte minst: att läsa högt är både att vara en viktig språkmodell och att var en läsande förebild, det vill säga Extra Allt och Dubbelt Upp!

Listan kan göras längre. Hur agerar du som läsande förebild? Ge gärna tips i kommentatorsfältet nedan.