Autentiska lärosituationer med Naturskolan

Vi på Malmö Naturskola arbetar med att utveckla och erbjuda pedagoger deras elever autentiska lärosituationer. Ett uppskattat inslag i vår verksamhet är biodling där elever får vara med och ta hand om bisamhällen vi har i Torup. Har nu Naturskolan i Sigtuna tagit autentiska lärosituationer ett steg längre? De driver forskning i framkant på en spännande fisk tillsammans med årskurs-fem elever. Lyssna på Klotet inslaget nedan och säg sen.

P 1 Klotet Aspar med Radiosändare i magen