Avslutning på Matematiklyftet för förskola

Elva kvinnor står uppradade.

Torsdagen den 1 december var det dags för de 11 deltagarna i Matematiklyftet för förskola att ha sin avslutning. På avslutningen presenterade varje deltagare ett arbete, med fokus på matematik, som genomförts på den egna förskolan. Det kunde till exempel vara ett temaarbete där pedagogen genom att sätta på sig sina ”matteglasögon” kunde lyfta matematiken och synliggöra den för barnen.

Under drygt ett år har deltagarna, tillsammans med handledare från Pedagogisk Inspiration Malmö, träffats 15 gånger. Varje träff har varit två och en halv timme. Syftet med kompetensutvecklingen var att stärka och utveckla kvaliteten i verksamheten. Den är verksamhetsnära och bygger på kollegialt lärande. Till varje träff har deltagarna haft olika uppgifter, till exempel att se filmer, läsa texter, planera och genomföra aktiviteter i sin verksamhet, dokumentera samt reflektera utifrån olika frågeställningar. På träffarna har deltagarna sedan diskuterat genomförda aktiviteter och didaktiska frågor, lyft problem och svårigheter samt gett och fått återkoppling från sina kollegor. Ett kollegialt lärande i samspel med pedagogisk dokumentation för att synliggöra matematiken!

Matematiklyftet bygger på Alan Bishops sex kulturhistoriskt grundade aktiviteter som på olika sätt anknyter till hur matematik skapas och används och som är ett stöd till innehållet i förskolans läroplan. De sex matematiska aktiviteterna är leka, förklara, lokalisera, konstruera/designa, mäta och räkna.

Som stöd för fortbildningen finns ett webbaserat material för förskola som är tillgängligt på Lärportalen för matematik (Skolverkets webbplats).

Några tankar från deltagarna:

Hur påverkar kursen ditt fortsatta arbete? Hur kommer det att synas i ditt arbete med barnen?

  • Det har blivit ett ökat medvetande i matematik hos barn, föräldrar och pedagoger. Jag har fått en grund att stå på och upptäckt att det är kul med matte. Jag kommer ta med mig all kunskap jag fått och utveckla det på förskolan. Jag har redan märkt ett stort intresse för matematik hos barn och pedagoger.
  • Eftersom jag har fått mer förståelse för matematiken och kan få på mig matematikglasögonen kommer det att speglas till barnen och andra pedagoger i verksamheten.
  • Det avspeglar sig i hela verksamheten, miljön och arbetssättet.
  • Jag ser matematik i nästan allt som vi gör på förskolan. Jag ser vikten av att barnen får lära om matematik och hur mycket roligt man kan göra/ha. Jag har nu en tjock pärm med tips från både utbildningen och vad jag fått av mina mattekollegor på kursen. Och jag vet varför jag gör det!
  • Det syns redan i mitt arbete med barnen och jag kommer att fortsätta utveckla matematikarbetet tillsammans med barnen. Jag hoppas kunna inspirera mina kollegor och ska vid tillfälle berätta om kursen och ge idéer om hur man kan arbeta.

Text och bild: Elisabeth Pettersson