Barnen på Hålsjöns förskola inviger sitt bibliotek

”Här inne finns ett bibliotek. Vad gör man på ett bibliotek?” frågar en av pedagogerna. ”Läser böcker!” ropar barnen. När invigningsbandet är klippt är barnen ivriga att få komma in. De tar sig snabbt fram till hyllorna för att hitta en bok och snart sitter flera barn försjunkna i böckernas värld.

Sång, trummor och maracas ljuder över andra våningen när barnen på Hålsjöns förskola inviger sitt nya bibliotek. Efter sångstunden får barnen frågor om vad som finns i biblioteket och det visar sig att de redan är bekanta med många barnboksfigurer. Det är bara prinsessan som har sju dvärgar som vänner som vållar lite bekymmer men efter en liten stund kommer ett av barnen på att det är ”Snowwhite” och det är ju helt rätt.

Inne i biblioteket finns hyllor i lagom höjd för förskolebarnen. En del av hyllorna är konstruerade så att böckernas omslag exponeras vilket gör det är lätt för barnen att se vad böckerna handlar om. På en vägg hänger det en språkpåse innehållande en saga med tillhörande figurer som kan användas för att konkretisera innehållet i berättelsen. Inredningen är ljus och fin och det finns sköna sittplatser att sjunka ner i. Det är tänkt att barnen spontant ska kunna gå till biblioteket tillsammans med personal för att läsa eller utforska något ämne men rummet kommer också att användas för planerade aktiviteter, t ex sångstunder. Att sjunga och berätta hör ihop, säger en av pedagogerna. Så småningom ska barnen och deras föräldrar kunna låna böcker med sig hem.

Redan innan Hålsjöns förskola togs i bruk började Maria Visser Rundquist, utvecklingspedagog, och Christel Åkesson, specialpedagog, planera för ett bibliotek på förskolan. Tillsammans med Ewa, Bella, Susanne och Elin som alla arbetar på Hålsjöns förskola påbörjade de arbetet som ligger bakom det fina biblioteket som idag är på plats. För att få inspiration besökte de Korrebäckens förskolebibliotek och ett bibliotek som finns på Tågets förskola i Lunds kommun. Därefter planerade de vidare, bland annat genom att göra tankekartor. Efter ett gediget förarbete har de nu nått sitt mål, ett välkomnande och ändamålsenligt bibliotek står färdigt i ett av rummen på andra våningen. Mycket talar för att det kommer att bli ett betydelsefullt rum på förskolan.

Text: Karin Ahlstedt

Foto: Barbro Hallberg