Barnkonventionen och möten

Ballonger lyfter mot luften.För mig handlar mycket av skolan om möjligheten att göra skillnad och skapa möten. Möten mellan elever, möten mellan elev och vuxen, möten över gränser. Att mötas handlar många gånger om att bygga relationer men också om att om att hitta en identitet, göra sig hörd och bli sedd. När människor möts uppstår nästan alltid ett samtal.

För många elever är möten förknippat med människor i skolan eller grannarna i samma hus. De rör sig i närområdet med van hand i en identitet som prövas när de kommer utanför gränserna.

Torsdagen den 20 november firade Malmö stad att Barnkonvention fyllde 25 år. Till dagens firande var skolklasser och barngrupper i olika åldrar inbjudna att delta i utbildning om vikten av barns rättigheter. Under en dag fylldes Stadshuset med barn och ungdomsröster som alla var där för att mötas och göra sig hörda. Dagen blev en plattform för elever från olika delar av Malmö att träffas i en gemensam kraftsamling att belysa barns rättigheter. Dagens höjdpunkt för många elever var ballonguppsläppet som fick avsluta dagen. Trots regntunga moln lystes himlen upp av hundratals ballonger som med budskapet Malmö för barnets rättigheter.

Ballonger lyfter mot skyn.

Dagen anordnades av Malmö för Barnets rättigheter, ett nätverk som verkar för att kraftsamla kring förverkligandet av barnets rättigheter. Nätverket består bland annat av representanter från Plangruppen Malmö, BRIS, Tjejer i förening, Röda korsets ungdomsförbund, Pedagogisk Inspiration Malmö, Ungdom mot rasism och Rädda Barnen. Gloria-Karin Lopez, en av medarrangörerna från Plangruppen Malmö tog emot eleverna på plats i Stadshuset och ledde dem tillsammans med Stephanie Georgiou(Röda korsets ungdomsförbund), Madeleine Clarensius, barnrättspilot och Lovisa Thorild(praktikant på Ungdom mot rasism!) genom förmiddagens aktiviteter som bestod både av diskussioner och praktiska övningar utifrån Barnkonventionens olika rättigheter. Allt med utgångspunkt från eleverna själva.

Tre utklippta handavtryck.

För många av mina elever var det här en dag av möten. En dag av möten mellan barn och språk.  Under övningarna och diskussioner runt borden började eleverna från två skolor på varsin sida av staden prata med varandra och ställa frågor. Någonstans mellan övningar och fika hittade eleverna ingångar till samtal som ledde vidare till språkutbyte och skratt. Hur säger man ”Jag heter på olika språk och hur räknar man till tio. Frågan skickades från bord till bord och tillsammans hjälptes man åt att svara.

När människor möts uppstår nästan alltid ett samtal.

Text och foto: Marina Walker