Barns delaktighet på biblioteket: vi behöver alla våra sinnen

Under det senaste året har jag funderat ganska mycket på elevers delaktighet i skolan. Hur börjar man? Kan vi i skolbiblioteket arbeta mer systematiskt med elevers delaktighet?

Spontant tänker jag att det kan vi. Och det ganska enkelt, speciellt om man har ett fysiskt rum. Ofta blir det lite enklare att starta upp en förändring, just om det är en fysisk förändring. Ibland kanske inte det är så bra, men just när man vill att barn ska få inflytande på riktigt tror jag det kan vara en bra start. Där syns resultatet direkt! Det skulle dessutom ge en massa synergiegfffekter. Ett exempel på goda resultat är en barnavdelning i en liten stad, Hoorn  i Nederländerna.

Jag lyssnade på Miranda Corbiere på konferensen ”Framtidens bibliotek” i slutet av januari. Hon var ansvarig för projektet där man jobbade med barns delaktighet fullt ut.

Hennes inspirerande föreläsning kallar hon ”The Pippification of the library; children’s participation on the highest level”.

Hon talar om hur vi i vardagen begränsar barnens kreativitet genom att besluta saker åt dem istället för tillsammans med dem. Men Pippi Långstrump hon fixar att ta beslut själv. Hon lär genom att utforska.

Miranda ville ge barnen förutsättningar att utforska och förverkliga, genom att göra dem delaktiga på riktigt i skapandet av ett bibliotek, barnavdelningen.

Multipel intelligens

De utgick från Howard Gardners teori om multipel intelligenser så att möjligheten för att biblioteket ska bli en plats som tilltalar alla barn.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Workshop

30 barn bjöds in till 3 workshops tillsammans med en arkitekt. Miranda berättar, med glimten i ögat, att det är viktigt att hitta en arkitekt med lågt ego! För det var barnen som bestämde. Att lita på barnen fullt ut var den enda regel som sattes upp.

Idén var att skapa en avdelning som var flexibel, där barnen kunde rita, bygga,  spela och filma sina historier.

Barnavdelningen fick namnet Babel och öppnades 2011. Man kan ligga på bokhyllorna, man kan skapa sina egna historier av olika material.

– Platsen är magisk, säger Miranda. Numera föredrar barnen att besöka biblioteket framför zoo.

Statistiken visar att lånen har ökat med 25% , antal låntagare har ökat med 15% och antal minuter har ökat från 7 till 45 minuter.

Barn arbetar i biblioteket

Numera arbetar även barnen i biblioteket. De sätter upp böcker, lånar ut, återlämnar, jobbar med berättande, publicerar texter och gör bokpresentationer. De jobbar en gång under en 2-3-veckorsperiod. Då jobbar bara en vuxen, men hen finns bara i bakgrunden.

Vad händer med barnen och biblioteket när barnen styr?

Läsningen har ökat eftersom när barn styr biblioteket, blir det väldigt tillgängligt för andra barn. Den forskning som har varit knuten till projektet visar att även litteraciteteten har ökat. Attityden gentemot bibliotek och böcker har blivit genomgående positiv.

Översätta till skolbibliotek

På många skolor har elever inflytande i olika verksamheter, även i skolbiblioteken. Min önskan är att vi tillsammans ändå börjar arbeta mer systematiskt med dessa frågor alltid med barnkonventionen i ryggen. Hur tycker ni att CPI ska stötta er i er egen utveckling? Ska vi skapa en arbetsgrupp? Ska vi göra en fortbildning? Ska vi vara med ute i biblioteket? Vad tycker ni? Vi vill göra tillsammans med er och era elever- våga utforska!

Text: Görel Reimer
Bilder: Miranda Corbiere