Barns rättigheter angår alla

Tecknade barn.

På Kryddgårdsskolan i Malmö valde skolan att låta alla elever, all personal och även föräldrar att utbildas i Barnkonventionen och arbetet ledde till att skolan fick Malmö stads första skoldiplomering.

– En rättighet är att barn får välja själv om sina saker och om hur de ska ha det i sina liv, säger åttaåriga Adir Shalam, som är ett av barnen som utbildats i sina rättigheter och som medverkar i filmen om arbetet på Kryddgårdsskolan.

– Det viktigaste som barnens ska få med sig är att de får lära sig att framföra sin åsikt på ett bra sätt så att andra lyssnar på dem. Jag vill att de ska ha med sig det under hela sitt liv, säger Tina Jönsson, mellanstadielärare på Kryddgårdsskolan.

Se filmen om Kryddgårdsskolans arbete