Utbildning ’Bedömning för Lärande’ med FoU Skola

Kvinnor siter på rad med dator framför sig.

Tio Malmöpedagoger deltar i en utbildning om ’Bedömning för Lärande’ (BFL) i regi av Kommunförbundet Skåne FoU Skola. Avsikten är att utveckla en fördjupad kunskap inom temaområdet och en beredskap att handleda andra. Till hösten finns det en ny chans för intresserade pedagoger att gå utbildningen.

Fakta om FOU skola.Det är det tredje utbildningstillfället av sex och dagens tema handlar om ”Att ge nyanserad och framåtriktad respons”. Men innan kursledaren fil. dr Andreia Balan börjar med sitt seminarium ska deltagarna dela med sig av praktiska övningar de har genomfört i sina klasser sedan förra träffen.

Tekniker för återkoppling

Deltagarna har bland annat provat olika alternativa tekniker till handuppräckning i syfte att få bättre återkoppling på vad eleverna har lärt sig. Deltagarna delar först erfarenheter i mindre grupper. Andreia fångar upp att det har funnits problem. Hon belyser att det tar tid att få rutin på olika tekniker. I början blir det lätt mycket fokus på själva tekniken. Några erfarenheter delas i stor grupp:

– Jag har börjat ställa annorlunda frågor och nu får jag bättre fram vad eleverna har lärt sig, berättar en pedagog.

– Nu använder jag mig av gruppdiskussioner mycket mer, ofta med hjälp av EPA-modellen, (tänk Enskilt, tänk i Par och dela med Alla.) Det blir mer kreativt.

– Jag har använt mig av appen Pick A Student för iPhone eller iPad tillsammans med projektor. Den slumpar ut vilka elever som ska svara. Det uppstod dock ett problem. Vissa elever avstod från att svara och sa att de inte kunde. Men då fick de i uppgift att sammanfatta kamraternas svar. Efter ett tag försvann det problemet, berättar en pedagog.

– Jag har testat skrivplattor. Eleverna fick lösa algoritmer på plattorna vilket gjorde att jag fick en snabb överblick. När jag ser att alla kan, är det bara att gå vidare. Men om det skiljer mycket, får vi gå tillbaka och se vad vi behöver göra åt det.

Djupgående förändringar tar 3-5 år

Andreia Balan framför träd.
Andreia Balan, fil. dr.

Kursledaren Andreia Balan disputerade år 2012 med en avhandling om lärande bedömning. När hon inte är kursledare för FoU Skola arbetar hon som lektor på Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg.

Andreia påpekar att denna utbildning bara är en start och en grund i ’Bedömning för lärande’.

– För att få till stånd en god utveckling krävs det att pedagogerna får fortsatt handledning och nya injektioner under åtminstone tre år. Det tar nämligen 3-5 år för att få till stånd en djupgående förändring. Forskning visar också att handledning bör ske genom extern och sakkunnig expertis, berättar Andreia.Människor sitter runt bord och samtalar.

Kollegialt lärande

Utbildningen riktar sig i första hand mot förstelärare eller andra lärare inom grundskolan eller gymnasieskolan som har till uppgift att stödja sina kollegor i arbetet med att utveckla bedömning för lärande. När en skola vill utveckla sin verksamheten har det visat sig att kollegialt lärande är av betydelse. Därför är också kursen upplagd så att kursdeltagarna gemensamt löser uppgifter, formulerar problem och kritiskt granskar varandras arbete.

Omslag till bedömning för lärande.Strategier för lärande bedömning

En rad grundläggande strategier tydliggörs av Andreia genom seminarier:

  1. Att tydliggöra mål och bedömingskriterier,
  2. Att skapa situationer som gör lärandet synligt
  3. Att ge nyanserad och framåtriktad respons
  4. Att aktivera eleverna som resurser för varandra samt
  5. Att aktivera eleverna som ägare av den egna lärandeprocessen

Det är dessa strategier som deltagarna får prova mellan de olika seminarietillfällena. Läs mer om dem i FoU Skolas skrift: Bedömning för lärande – en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson (PDF).

En ny och tredje kursomgång startar i september 2015,
se längre ner.

Några Malmöpedagoger om utbildningen

Johan Rasmusson framför träd.Johan Rasmusson, idrottslärare och utvecklingspedagog på Oxievångsskolan

– Att gå den här utbildningen är ett steg i att vidareutveckla mig inom mitt yrke. Skolledningen vill att vi utvecklingspedagoger ska stötta våra kollegor i BFL. Första steget är att vi ska berätta om utbildningen i skolutvecklingsgruppen. Sedan ska vi prata om BFL för våra kollegor under uppstartsdagarna till höstterminen. Den här utbildningen väcker idéer och ger mig en större förståelse och tankar om hur jag kan jobba annorlunda med eleverna.

 

 

 

Kvinna framför träd.Annica Hansson, lärare i SvA samt förstelärare på Söderkullaskolan

– Vi på Söderkullaskolan vill fördjupa oss i BFL. Av den anledningen deltar vi förstelärare i utbildningen. Till hösten har skolledningen tänkt att alla pedagoger ska arbeta med BFL i grupper. Det ligger inte på oss förstelärarare att lära ut BFL men vi ska fungera som fokushållare. För mig själv har utbildningen inneburit att jag har fått något slags kvitto på det jag redan gör och att jag har börjat nosa på rätt spår. Jag har dessutom fått sätta ord på det jag gör och har fått ett nytt språk.

 

 

Man framför träd.Izet Omanovic, lärare i matematik samt förstelärare på Söderkullaskolan

– På Söderkullaskolan jobbar vi nu mycket med BFL på förstelärarnivå. Till hösten kommer vi förstelärare fungera som en slags drivkraft för att utveckla verksamheten och att förbättra måluppfyllelsen. Den här kursen ett sätt för oss att lära oss BFL för att sedan kunna stötta våra kollegor. Men jag vill också utvecklas för min egen skull, jag vill bli bra på det här. Kursen har gett mig bekräftelse på en hel del saker som jag tidigare lärt mig genom genom den webbaserade kursen Plattform BFL och genom litteratur jag läst. Nu har jag fått prova och jag ser att det ger resultat.

 

 

bild_grey_line

 

Hemsida: FoU Skola Kommunförbundet Skåne

Utbildning med start 10 september 2015: Utbildning för lärande (nr 3)

Inbjudan till utbildning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
Pedagogisk Inspiration Malmö

Foto i faktaruta: WikimediaCommons