Bedömning på Forntiden

Pedagog sitter med två barn vid bord.

Väl förberedda efter olika träningstillfällen var det i måndags dags för slutbedömning i Forntiden-temat. Även om vi hållit kunskapskraven vid liv och gjort återkommande formativa bedömningar under temats gång har vi alltid en sammanfattande slutbedömning efter varje arbetsområde.

  • barnen får flera chanser att utveckla sina förmågor under resans gång
  • vi får en samlad bild av barnens kunskaper och förmågor på ett ganska enkelt sätt

Vi valde att i samtalsform röra oss mellan de olika kunskapskraven utifrån en bedömningsmatris. Inför bedömningspasset förklarade vi matrisen för barnen. Klicka på länken för att se hela bedömningsmatrisen.

bedomningsmatris

Två lappar där det står "dåtid" och "nutid".

Pedagog sitter med två barn vid bord. Vi kallade barnen parvis. Övriga hade enskilt arbete som vi planerat för att de skulle klara helt på egen hand. Post it-lappar och undervisningsmaterial.Vi använde lappar med begreppen dåtid och nutid, bilder från de olika tidsperioderna samt en tidslinje. Genom samtalet upplevde vi att vi fick syn på barnens förmågor på ett rättvist sätt.

 

Text: Katharina Olofsson

Bild: Anna Duncanson