Bedömning talen 11-20

Diagnos står på tavla.

I vårt formativa arbetssätt blir det då och då dags för en summativ bedömning. Under de senaste veckorna har vi arbetat med taluppfattning inom talområdet 11-20. Nu ville vi se hur säkra våra elever blivit. Vad kan vi? Vad behöver vi träna mer på?
Siffror på tavla.

Vi ska kunna avläsa, skriva, storleksordna, bygga med klossar, bygga med pengar och koppla ihop siffror och antal. Därför har vi inför diagnosen tillverkat material för just detta. Uppgifterna är laminerade och vi använder oss av non-permanent-pennor så att vi kan sudda mellan varje barn.

Diagnos står på tavla.

Vi placerade ut olika uppgifter på olika stationer. Barnen roterade sedan på de olika stationerna. Ett upplägg som kräver god struktur.

Elev jobbar med siffror.

På denna station ringade vi in största respektive minsta tal i varje rad.

Elev jobbar med siffror.

 Utifrån talkort byggde vi med pengar, tior och enkronor.

Elev jobbar med plastpengar och siffror.

I väntan på fröken-kontroll läste vi tyst vid våra platser. Vi tar vara på varenda minut.

 

Elev jobbar med siffror.

Storleksordna.

Elev jobbar med siffror.

Talens grannar.

Elev jobbar med klossar och siffror.

Elev jobbar med klossar och siffror.

Elev jobbar med siffror.

Bygga med tiotal och ental.

Lärare hjälper elev.

Fröken gick runt, tittade och antecknade.
Elev jobbar med siffror.

Avläsa hur mycket pengar.

Elev jobbar med siffror.

Avläsa tiotal och ental.

Elev jobbar med siffror.

 

Räkna. Lägga rätt tal till rätt bild.

Siffror på tavla.

Diagnosen gav oss och barnen ett kvitto på att de allra flesta hade full koll på talen 11-20. Några få behöver träna mer för att bli säkra. Utifrån detta planerar vi kommande veckas arbetspass i matematik.