Begreppsträning i elefanttemat

Snabel står det i häftet bredvid en bild på snabel.

Vi jobbar med elefanter står bredvid bilder av elefanter.

I slutet av elefanttemat hade vi ett arbetspass då vi fokuserade på viktiga ord som är typiska för elefanter.

Viktiga elefant-ord står på tavlan.

Alla våra teman innehåller viktiga begrepp som vi arbetar extra med och hjälps åt att förklara flera gånger. Målet är att barnen ska göra orden till sina egna och själva naturligt använda dem, till exempel när vi tränar på att jämföra elefanter.

Elev klipper och klistrar.

Vi pratade tillsammans om alla orden innan vi tog fram ”Våra viktiga ord”-boken. Bland annat hamnade vi i en etisk diskussion om användningen av elfenben. Tänk att döda en hel elefant för att kunna få betarna!

Elever klipper och klistrar.

Vi läste, klippte, klistrade och läste igen.

Elev klipper och klistrar.

Taggad för uppgiften.

Snabel står det i häftet bredvid en bild på snabel.Strukturen i boken är viktig. ”Våra viktiga ord”-boken kan vi sedan ta fram och repetera våra kunskaper och titta på alla nya begrepp vi lärt oss under året.

Text och bild: Anna Duncanson