Beslut om central upphandling av alternativa verktyg

Hörlurar ligger ovanpå telefon och ipad.

Hörlurar ligger ovanpå telefon och ipad.Igår var en viktig dag. Efter ett långt förarbete presenterade vår IT-chef, Mats Johnsson, en tjänsteskrivelse för ledningsgruppen. Förslaget går ut på en central upphandling av alternativa verktyg/kompensatoriska hjälpmedel. Ledningsgruppen var positiv till förslaget och sa ja till en upphandling! Varför är det här så bra då? Jo, nu slipper rektorer/specialpedagoger och lärare att fundera på vilka program som ska köpas in och hur mycket pengar man ska satsa på detta. Licensavtalet kommer att omfatta alla elever så även de som inte är upptäckta/diagnosticerade eller har annat modersmål än svenska eller bara helt enkelt har en annan inlärningsstil får tillgång till programmen. Det kommer att göra att elever med funktionsnedsättningar kommer att utmärka sig mindre och att tillgängligheten kommer att öka. Vilka funktioner är det som kommer att upphandlas? Det är flera funktioner men i stort kan man säga att det handlar om att få text uppläst på olika sätt. Även i Google Drive dokument. Även alla läromedel så att man kan nå dem enkelt via webben. Det betyder att Kim i fortsättningen kan plugga oavbrutet, på väg till träningen, i badkaret o.s.v. Förhoppningsvis kommer ju detta att synas på måluppfyllelsen nästa år! Nu håller vi tummarna för att upphandlingen ska gå fort och smidigt.

Innan vi börjar prata om att sätta ordningsbetyg tycker jag att vi ska se till att alla elever får det stöd de behöver och har rätt till! Barn som inte förstår blir ofta Barn som förstör!

Som pedagog i Malmö kan du läsa mer i Komin.

Ulrika Burman
Specialpedagog med inriktning på Alternativa verktyg
Pedagogisk Inspiration Malmö