Bevarande- och gallringspolicy

Skolledningen på Nya Malmö latin har nu antagit följande policydokument: ”Bevarande- och gallringspolicy gällande biblioteksbestånden på Heleneholms gymnasium, Mediegymnasiet och Malmö latinskola.”

Foto: Jesper Lindgren

Detta är en tillfällig bevarande- och gallringspolicy som endast är aktuell och applicerbar vid sammanslagningen av de tre biblioteken. När man sedan står inför uppbyggnaden av biblioteket på Nya latin, så måste en ny medieplan upprättas för den nya verksamheten. 

Hög med tidningar och cd-skivor.Medier som omfattas av bevarande- och gallringspolicyn
Policyn omfattar biblioteksbestånden på Heleneholms gymnasium, Mediegymnasiet och Malmö latinskola. Klassuppsättningar i svenska och engelska, läromedel, noter och institutionsmaterial omfattas inte av denna bevarande- och gallringspolicy.

De medier som avses är: spelfilm, undervisningsfilm, musik-CD, facklitteratur, skönlitteratur, ljudböcker.

Underlag vid urval

 • Utlåningsstatisk
 • Beståndets aktualitet
 • Reflektioner och förslag från referensgruppens workshop 2012-09-26
 • Beståndens beskaffenhet (översyn av dubbletter, mediers fysiska kondition mm)
 • Samlad bibliotekarieerfarenhet på de tre enheterna

Vilka medier ska bevaras och följa med till Nya latin?

 • Medier som erbjuder ett fördjupat innehåll utifrån de program som erbjuds på Malmö latinskola.
 • Medier som varit utlånade de senaste 5 åren.
 • Medier som använts de senaste fem åren. (Vissa böcker inom exempelvis konst, musik, foto har inte alltid lånats ut, men de har använts i biblioteket).
 • Medier som inte har en digital motsvarighet.

Vilka medier ska gallras?

 • Medier som inte lånats ut de senaste fem åren.
 • Dubbletter
 • Trasiga medier
 • Medier som inte har en direkt koppling till de program som erbjuds på Malmö latinskola.
 • Medier med föråldrade uppgifter inom exempelvis geografi, samhällskunskap, naturvetenskap, politik, IT.

Tecknad fiol och gammal notblad.Beakta
Eftersom Barn- och fritidsprogrammet flyttar över till Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, så kommer Hcf- och Hcg-böcker, samt en del av medierna under bland annat avdelningarna E (Pedagogik) och D (Filosofi & Psykologi) följa med till biblioteket på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium.

Filmerna på Heleneholms gymnasium ska katalogiseras.
Notsamlingen på Heleneholms gymnasium ska katalogiseras.

Vad händer med det som gallras?

Ca 8 000 medier väljs ut till biblioteket på Nya latin. De ca 30 000 medier som blir över kommer att distribueras enligt följande plan:

Första halvan av november:
En lista över de gallrade medierna skickas ut till alla kommunala skolor, både gymnasieskolor och grundskolor, via PedNet. Skolorna får en viss tid att boka de böcker de vill ha. Böckerna kan dock inte skickas ut förrän i maj 2013 till skolorna som själva står för fraktkostnaden.

Andra halvan av november:
De böcker som kvarstår erbjuds nu till gymnasiefriskolorna i Malmö. Skolorna får en viss tid att boka de böcker de vill ha. Böckerna kan dock inte skickas ut förrän i maj 2013 till skolorna som själva står för fraktkostnaden.

Till gymnasiemässan (15-17 november) plockas ett antal böcker ut för att skänkas.

Första helgen i december kommer skolledning på Nya latin, tillsammans med mig, att dela ut gallrade böcker som julklappar i samband med julmarknaden på Gustav Adolfs torg. Infoavdelningen tar fram en snygg papperspåse samt ett bokmärke till detta event.

Beroende på hur mycket ”fina” och användbara böcker som finns kvar efter julmarknaden så kommer man eventuellt lägga ett event i april då man skänker de resterade böckerna.
De böcker som blir över återvinns och används till att skapa konst som kan ställas ut på Heleneholm hösten 2013 och i samband med öppet hus under hösten 2013. Detta i syfte att visa på hur material kan återanvändas, men också för att uppmärksamma Estetprogrammet med inriktningen bild och formgivning.

Text: Karin Ahlstedt