Bibblabella – skolbibliotekarien på BÅT & Fliseryd

”Jag inspireras av människor som vågar tänka nytt, riva ner gamla murar, utmana det rådande, samt har ödmjukheten att dela med sig och ställa frågor som inkluderar och uppskattar andra.” (Isabella Johansson)

Isabella Johansson

I samband med dialogdagen Skolbiblioteket – ett lyft för din skola i Alvesta träffade jag Isabella Johansson – skolbibliotekarien på BÅT & Fliseryd. Hon var där i egenskap av inspirationsföreläsare. Isabella arbetar som skolbibliotekarie på fem grundskolor i Mönsterås kommun sedan hösten 2011.

Det är drygt två år sedan jag träffade Isabella första gången. Hon kom till Malmö latinkskola för att besöka mig och min kollega Maria Göransson hösten 2011. Isabella var då nyutexaminerad från Biblioteks- och informationsvetenskap i Växjö. Hon var intresserad, nyfiken, entusiastisk, driven och visionär. Och hon kom till oss i syfte att låta sig inspireras av vår skolbiblioteksverksamhet. Vi hade precis packat upp våra böcker på hyllorna i gamla Pildammskolans lokaler där vi skulle vara evakuerade under ombyggnaden av Malmö latinskola i två år. Och vi kände oss i det läget allt annat än inspirerande…

Nu två år senare är det Isabella man läser om överallt. Det är hon som åker land och rike för att inspirera genom att berätta om sitt spännande arbete i Mönsterås kommun.

– Att synliggöra sig själv och verksamheten, är något jag har lärt mig att man inte kan göra för mycket av, säger Isabella med ett brett leende.

När Isabella började i Mönsterås för två år sedan var tjänsten helt nyinrättad. Hon fick utveckla den helt och hållet från grunden. Tjänsten är unik på så vis att Isabella inte är bunden till att sitta i disken och ”vakta” biblioteket. Schemat är mycket flexibelt, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla skolbibliotekets pedagogiska roll fullt ut. Isabellas uppgift är att fungera som en resurs i undervisningen på skolan. Det fysiska skolbiblioteksrummet är alltså underordnat själva skolbiblioteksfunktionen. Det är nämligen skolbibliotekspersonalen som gör skolbiblioteket till en pedagogisk resurs. Det är inte det fysiska rummet eller medierna i sig som utgör pedagogiken. Jag minns någon som uttryckte följande: Skolbiblioteket är inte det fysiska rummet eller böckerna på hyllan. Skolbiblioteket är det som finns inne i huvudet på en skolbibliotekarie. Isabella är ett lysande exempel på det.

Skolbibliotekarien är en jätteviktig pusselbit för skolutvecklingen och elevernas ökade måluppfyllelse. För Isabella är det en självklarhet att skolbibliotekarien ska utgöra en del i skolans pedagogiska verksamhet genom att ha ett nära och kontinuerligt samarbete med lärarna.

Isabella planerar tillsammans med lärarna Anna Karlsson och Christer Lejdel.
Foto: Ellinor Larsson

Skolbibliotekarien kompletterar läraren med sina spetskompetenser inom informationskompetens och litteraturförmedling. På skolorna där Isabella är verksam har man tydligt sett att ett nära samarbete mellan bibliotekarien och lärarna bidragit till en ökad måluppfyllelse hos eleverna. Tack vare samarbetet kan fler kunskapskrav nås mer effektivt.

En ensam skolbibliotekarie kan genom sitt brinnande engagemang och sina värdefulla kunskaper och kompetenser driva igenom och utveckla väldigt mycket. Men utan en skolledare som ser betydelsen av skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för skolan är det nästan omöjligt att långsiktigt uträtta några mirakel, poängterar Isabella. Det krävs en engagerad skolledare som har en kunskap och inblick i hur skolbibliotekarien arbetar. Tillsammans med skolledare sätter man upp mål med verksamheten. Skolledaren bygger strukturer som lyfter verksamheten och skapar utrymme i schemat för att underlätta för kompensöverskridande samarbete.

Bibblabella är Isabellas blogg. Namnet är roligt och enkelt att komma för eleverna.

– Jag är ju ”Bella i bibblan”. Sedan är det också lite kul att många associerar namnet till en annan Isabella som bloggar, nämligen Blondinbella. Det gör att de får sig en liten tankeställare, ler Isabella.

Bloggen fyller många behov. Det finns en otrolig styrka i att arbeta med blogg som verktyg. Isabella skriver inte för sig själv, utan för att ge elever och lärare i sin omgivning en inblick i det hon gör. Tack vare bloggen är hon synlig hela tiden för sina skolor.

Bibblabella är också ett sätt att hålla kontakten med olika nätverk runtom i landet. Omvärldsbevakningen är en stor och viktig del i arbetet som skolbibliotekarie. Bloggen tillsammans med till exempel Twitter ett ypperligt verktyg som passar väldigt bra, menar Isabella.

Isabella bubblar av energi och kreativitet. Hon har mängder av tankar och idéer om hur hon vill utveckla skolbiblioteksverksamheten ännu mer. Just nu är högsta prioritet att till våren träffa all personal på skolorna för att erbjuda dessa fortbildning  i källkritik och informationshantering. Detta blir utomordentligt tillfälle att skapa en samsyn kring lärande och kunskap, menar Isabella.

Skolbibliotek kan och bör se olika ut beroende på de lokala förutsättningarna och behoven som finns på respektive skola. Men kärnan i uppdraget är detsamma: elevens lärande.

– Att vara öppen för utveckling är ju en förutsättning för allt lärande och att se barn och ungdomar utvecklas är något helt fantastisk i sig, avslutar Isabella.

Text: Karin Ahlstedt